Reclassering Nederland

Wat is de reclassering?

De reclassering begeleidt verdachten, daders, ex-gedetineerden en recidivisten. Recidivisten zijn mensen die vaker in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, bijvoorbeeld voor het plegen van soortgelijke feiten. De begeleiding van de reclassering is veelomvattend en kan zich uitstrekken vanaf het moment van aanhouding tot het terugkeren van ex-gedetineerden in de maatschappij.

In Nederland bestaan drie reclasseringsorganisaties;

  1. Reclassering Nederland
  2. Leger Des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering
  3. Stichting Verslavingsreclassering GGZ

Wat doet de reclassering?

  1. De Reclassering Nederland (RN) heeft een grote rol in het ondersteunen van verdachten, daders of ex-gedetineerden met als doel hen op het goede pad te krijgen en recidive te voorkomen. Het is een instantie die werkt met mensen van 18 jaar en ouder die op enige wijze in contact zijn gekomen met politie en justitie. Over hun begeleiding geven zij advies uit aan de rechter. Zo kunnen zij aangeven of u goed heeft meegewerkt en bereid bent om te veranderen. De reclassering is bij uitstek een instantie die rekening dient te houden met uw persoonlijke omstandigheden en uw dagelijks leven. Ook behoren zij, wanneer u terugkeert in de maatschappij, rekening te houden met uw interesses en doelen. Zo kunt u verschillende trainingen volgen. Een verdachte of veroordeelde wordt vaak gedwongen zich te melden bij de reclassering. Dat noemt men een meldplicht. Daarbij dient deze zich te houden aan aanwijzingen, afspraken en algemene en bijzondere voorwaarden.
  2. De afdeling reclassering van het Leger Des Heils heeft een bijzondere taak, namelijk het begeleiden van dak- en thuislozen die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Voor deze groep kan het extra moeilijk zijn om niet terug te vallen in een crimineel patroon, aangezien zij mogelijk geen woning en geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Deze instantie helpt hierbij.
  3. Ook de Stichting Verslavingsreclassering GGZ heeft een bijzondere taak. Zij richten zich specifiek op mensen die door hun middelengebruik in de problemen zijn geraakt, zodat deze mensen gericht begeleid en geholpen worden.

Kortom, de reclassering houdt zich bezig met:

  • Zij begeleiden de veroordeelde bij het uitvoeren van taakstraffen.
  • Zij geven advies aan rechters en officieren van justitie. Zo worden zij in sommige strafzaken gevraagd een rapport uit te brengen over een verdachte ten behoeve van de zitting. In dat rapport wordt een diagnose over de persoon van de verdachte gemaakt. Ook wordt een analyse van de oorzaken van het criminele gedrag in kaart gebracht. Verder wordt er advies uitgebracht aan de rechter en officier van justitie over de aanpak van het criminele gedrag. Daar hoort ook een inschatting van de kans bij dat de verdachte nog een keer de fout in gaat.
  • De reclassering houdt toezicht op verdachten en veroordeelden. Zij houden daarbij ook toezicht op de naleving van algemene en bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke straf.
  • De reclassering heeft tevens re-integratieprogramma’s voor ex-gedetineerden. Deze programma’s hebben als doel om de ex-gedetineerde voor te bereiden op deelname aan de maatschappij.

Hoewel de reclassering veel voor u kan betekenen als verdachte of veroordeelde, komt het ook regelmatig voor dat het contact met de reclassering minder soepel verloopt. Dat kan allebei redenen hebben, soms klikt het bijvoorbeeld gewoon niet met de reclasseringsambtenaar die u begeleid. Trek in dat geval vroegtijdig bij uw advocaat aan de bel! Dit mag namelijk nooit de reden zijn voor bijvoorbeeld de omzetting van uw taakstraf in een gevangenisstraf. Heeft u vragen over de reclassering? U kunt vrijblijvend bellen met telefoonnummer 035 – 303 8110 voor overleg met een gespecialiseerde advocaat.

Reclassering - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie