Ontucht en incest

Wat is een ontuchtige handeling?

Ontucht wordt op verschillende wijze strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Allereerst is aanranding volgens artikel 246 Wetboek van Strafrecht strafbaar. Daarnaast is strafbaar ‘ontucht met bewusteloze, geestelijk gestoorde of jeugdigen’, aldus artikel 247 Wetboek van Strafrecht:

Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Strafbaar is tevens ontucht met een persoon tussen de 16 en 18 jaar. Artikel 248b Wetboek van Strafrecht stelt:

Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Ook is strafbaar het uitlokken van ontucht bij minderjarigen, door het geven van giften of beloften van geld of goed, aldus artikel 248a Wetboek van Strafrecht.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Ontucht of incest betreft het plegen van ontuchtige, seksuele handelingen met kwetsbare slachtoffers, zoals jeugdigen, jongeren, bewustelozen en mensen met een geestelijke beperking.

Om te kunnen spreken van ontucht of incest moet er altijd sprake zijn van een seksuele handeling. Wanneer het openbaar ministerie van mening is dat een verkrachting moeilijk te bewijzen is, dan zal zij ervoor kiezen de seksuele handeling als ontucht te kwalificeren. Denk bijvoorbeeld aan het seksueel betasten van iemand anders. Dit moet wel kunnen worden bewezen.

Ik word verdacht van ontuchtige handelingen. Wat nu?

Ontucht of incest zijn vaak lastig om te bewijzen. Er is vaak maar één getuige, en dat is degene die aangifte heeft gedaan. In het Nederlandse recht geldt de regel dat een verdachte niet kan worden veroordeeld op basis van de verklaring van één getuige. Er zal meer bewijs moeten zijn. Denk aan de verklaring van een tweede getuige of DNA.

Daarnaast moeten de seksuele handelingen in ieder geval in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Het is soms lastig te beoordelen of er sprake is van schending van deze norm. Dit moet per geval worden bekeken. Over het algemeen wordt het plegen van ontucht, zeker met jeugdigen of geestelijk gestoorden, gezien als in strijd met de sociaal-ethische norm. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Stel, een verdachte van negentien jaar heeft seks met een vijftienjarige, terwijl zij een relatie met elkaar hebben. Volgens meerdere rechterlijke uitspraken is dit niet in strijd met de sociaal-ethische norm.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op ontuchtige handelingen staat, is acht jaar gevangenisstraf of een geldboete van €82.000,-. Met de juiste verdediging zal de maximale straf niet opgelegd worden. Heeft u een dagvaarding ontvangen waarin staat dat u wordt verdacht van ontucht? Of heeft u een uitnodiging voor verhoor ontvangen? Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook ons contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

ontuchtige handeling - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie