Hennepteelt en wietplantage

Wat is hennepteelt?

Volgens artikel 3 van de Opiumwet is het verboden om bepaalde middelen te telen. In artikel 3 van de Opiumwet staat: “Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:
A.binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
B.te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
C.aanwezig te hebben;
D.te vervaardigen.’’

Hennep is een van de middelen die in lijst II van de Opiumwet is opgenomen. Volgens lijst II van de Opiumwet is hennep: ‘’elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Simpel gezegd bent u strafbaar wanneer u hennep verbouwt. Wiet is hetzelfde als hennep en ook het verbouwen van wiet en het hebben van een wietplantage is dus strafbaar. ‘Verbouwen’ houdt het gehele illegale proces van productie in. U moet dan denken aan het laten groeien of stekken van de planten tot en met de verkoop en levering. Ook het knippen van hennep wordt dus gezien als telen. Daarnaast zijn ook de voorbereidingen die u treft om tot hennepteelt over te gaan strafbaar. Dit betekent dat u al strafbaar kan zijn wanneer u nog geen planten heeft, maar wel alle overige voorzieningen om hennep te kunnen telen. Bijvoorbeeld een kas en ventilatie.

Er zijn twee soorten hennepteelt. Namelijk de beroeps- of bedrijfsmatige teelt en de niet-beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Het is van belang om te weten onder welke categorie u valt. Wanneer er namelijk geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt, mag u in principe niet vervolgd worden.

Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een beroeps- of bedrijfsmatige teelt, spelen de volgende factoren een rol:

  1. De schaalgrootte van de teelt: het gaat in dit geval om hoe veel planten er worden verbouwd. Wanneer u, als volwassene, 5 of minder planten verbouwt, is er in principe geen sprake van beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Er is in dit geval sprake van een kleine hoeveelheid die is bestemd voor eigen gebruik.
  2. De mate van de professionaliteit van het telen: om de professionaliteit van het telen te beoordelen, wordt onder andere gekeken naar het soort perceel waarop wordt geteeld, de belichting, de verwarming, de ventilatie en de watervoorziening voor de planten. Het maakt voor de professionaliteit van het telen niet uit hoe veel planten u teelt.
  3. Het doel van de teelt|: wanneer het telen van hennep bedoeld is om geld te verdienen, wordt er aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Ook in dit geval maakt het niet uit hoeveel planten u verbouwt.

Gedoogbeleid

Zoals blijkt uit artikel 3 van de Opiumwet is in principe elke vorm van het telen van hennep verboden. Nederland hanteert echter een gedoogbeleid ten aanzien van het telen van 5 of minder planten. Dit betekent dat, wanneer u 5 of minder planten teelt, deze handeling strafbaar is en de politie hiertegen mag optreden, maar u niet vervolgd mag worden. U mag echter wel vervolgd worden wanneer er sprake is van professionele teelt of u niet voor u eigen gebruik teelt. Het maakt in deze gevallen niet uit dat u 5 of minder planten teelt.

Ik word verdacht van het telen van hennep. Wat nu?

Wanneer u verdacht wordt van hennepteelt, helpen wij u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 035-3038110. U kunt ook het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in het strafrecht.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor hennepteelt kan aan u een maximale gevangenisstraf van 2 jaar of een geldboete van 20.500 euro worden opgelegd. Met de juiste verdediging zal de maximale straf niet worden opgelegd.

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie