Grooming

Wat is grooming?

Grooming is strafbaar gesteld in artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht. Dit luidt: “Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie”

 

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Bij grooming gaat het om het online lokken van kinderen jonger dan 16 jaar. De ontmoeting tussen de volwassene en het kind staat daarbij centraal. Volgens de wet moeten er stappen zijn ondernomen om het kind te benaderen en te ontmoeten met als doel het hebben van seks. De verdachte moet daarvoor een concrete handeling hebben verricht. Juristen noemen dit een uitvoeringshandeling. Denk hierbij aan;

 

  • het geven van een routebeschrijving aan het kind om bij de afgesproken plek te komen.
  • het kopen van een trein – of buskaart voor het kind.
  • wanneer de verdachte zich begeeft naar de voorgestelde ontmoetingsplek.

 

Indien er geen sprake is van een uitvoeringshandeling kan een verdachte niet worden veroordeeld.

De lokpuber

In de Leidse zedenzaak werd de verdachte als het ware in de val gelokt. Iemand van de politie had zich voorgedaan als iemand jonger dan 16 jaar. De verdachte in die zaak dacht contact te hebben met iemand jonger dan 16 jaar. In werkelijkheid was het dus iemand van de politie. Toen deze zaak bij de rechter kwam, werd de verdachte vrijgesproken. De verdachte had namelijk niet aangedrongen op een seksuele ontmoeting met een kind, maar in werkelijkheid met een volwassene. Dit was de politiek een doorn in het oog. Met de Wet Computercriminaliteit III wordt de inzet van de lokpuber mogelijk. Die wet zou ingaan op 1 januari 2019, maar dat is uitgesteld. Met het mogelijk maken van de lokpuber, geeft de politiek gehoor aan een wens die al langere tijd bij de politie bestond.

In Nederland geldt een verbod op uitlokking. Het zal per zaak moeten worden bekeken of een verdachte niet is uitgelokt door de inzet van de lokpuber.

Ik word verdacht van grooming. Wat nu?

 

  1.  Het openbaar ministerie zal moeten bewijzen dat de verdachte had moeten weten dat het kind jonger was dan 16 jaar. Op internet doen veel jongeren zich ouder voor dan zij zijn. In de rechtspraak zijn voorbeelden te vinden van jongeren die op een datingprofiel hadden ingevuld ouder te zijn dan 16 jaar, terwijl zij dat in werkelijkheid niet waren. Een interessant voorbeeld uit de rechtspraak waar een verdachte om deze reden werd vrijgesproken vindt u hier.
  2.  Er zijn ook voorbeelden te vinden in de rechtspraak waaruit blijkt dat een volwassene weliswaar kinderen op het internet benaderde om te komen tot een ontmoeting, maar dat onvoldoende bleek dat de ontmoeting een seksueel karakter zou hebben. Ook in dat geval dient de verdachte te worden vrijgesproken.
  3. Heeft een dagvaarding ontvangen? Of bent u uitgenodigd voor verhoor? Overleg dan met een gespecialiseerde advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook ons online contact formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op grooming staat, is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van 20.500 euro. Met de juiste verdediging zal de maximale straf nooit worden opgelegd.

Wat is grooming - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie