Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Wat is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (afgekort EHRM) is een Europees gerechtshof waar personen, (belangen)groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen een lidstaat van de Raad van Europa. Er kan enkel worden geklaagd over een schending van het Europees Verdrag voor de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden (afgekort EVRM). Het Hof staat in Straatsburg en de uitspraken zijn bindend.

Ik wil naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wat nu?

Tip 1: Het Europese Hof werkt met standaardformulieren die ingevuld kunnen worden opgestuurd. In principe kunt u dit zelf doen, maar wij raden aan dit door een gespecialiseerd advocaat te laten doen. Uw klacht moet namelijk worden vertaald naar een schending van een artikel van het EVRM. Dat is niet makkelijk.

Tip 2: Het Europese Hof wordt overspoeld met klachten en heeft een grote werkachterstand. Het kan jaren duren voordat uw klacht wordt behandeld. Houd daar dus rekening mee bij het indienen van uw klacht.

Europese Hof voor de rechten van de mens - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie