Aanzetten tot haat, discriminatie en gewelddadig optreden

Wanneer wordt aangezet tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden?

Het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden is te vinden in artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht. Hoewel dit artikel niet veel op tenlasteleggingen voorkomt, is er veel discussie over. Dat komt door het Wildersproces. Geert Wilders werd onder andere hiervoor vervolgd. Wilders is bij de rechtbank veroordeeld. Hij kreeg echter geen straf, maar een rechterlijk pardon.

Het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden is als volgt omschreven:

het in het openbaar mondeling/bij geschrift/bij afbeelding aanzetten tot haat tegen/discriminatie van mensen/gewelddadig optreden tegen persoon/goed van mensen wegens hun ras/hun geslacht/hun godsdienst/hun levensovertuiging/hun heteroseksuele gerichtheid/hun homoseksuele gerichtheid/hun lichamelijke handicap/hun psychische handicap/hun verstandelijke handicap”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

De term haat wordt in de wet niet verder uitgelegd. In de jurisprudentie wel. Daarin wordt haat omschreven als “een extreme emotie, van diepe afkeer en vijandigheid“.

De definitie van discriminatie is wel in de wet terug te vinden. Volgens artikel 90 quater Wetboek van Strafrecht is dit: “elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast

Het aanzetten tot gewelddadig optreden wordt in de wet ook niet uitgelegd. De term spreekt ook wel voor zich. Hier moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het aanzetten tot vernieling of mishandeling.

Ik word verdacht van het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden. Wat nu?

Een belangrijke vraag bij dit feit is waar de grens ligt tussen vrijheid van meningsuiting en aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Een advocaat dient daar scherp verweer op te voeren. Als niet duidelijk is of u een grens bent over gegaan, moet u worden vrijgesproken.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor het plegen van dit strafbare feit kunt u een straf van ten hoogste een jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen. Doet u het vaker, dan kan de straf zelfs oplopen tot twee jaar gevangenisstraf. Met de juiste verdediging zal de maximale straf echter niet worden opgelegd. Wordt u verdacht van het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden? Overleg met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Aanzetten tot haat discriminatie of geweldddaig optreden - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie