Het rechterlijk pardon

Wat is een rechterlijk pardon?

Artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de rechter geen straf of maatregel hoeft op te leggen. Dit heet het rechterlijk pardon. Kort gezegd is dit dus de bevoegdheid van een rechter om te beslissen dat aan u geen straf of maatregel wordt opgelegd, terwijl het strafbare feit wél bewezen is.

De rechter past deze bevoegdheid niet vaak toe. De laatste tijd zien we dat rechters soms gebruik maken van de bevoegdheid geen straf op te leggen aan coffeeshops die zich wel aan de regels proberen te houden, maar dit niet kunnen vanwege de aard van het gedoogbeleid. Zie voor hier voor een voorbeeld uit de rechtspraktijk.

Het kan ook zo zijn dat een rechter vindt dat u door de omstandigheden van het geval al genoeg gestraft bent, waardoor een extra straf niet meer nodig is. Ook dan kan een rechterlijk pardon worden gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan een heftig verkeersongeval waar de veroorzaker ernstig blijvend letsel aan heeft overgehouden. Ook kan een rechterlijk pardon worden opgelegd wanneer het slachtoffer of nabestaanden dit van de rechter vragen. Zie hier voor nog een voorbeeld uit de rechtspraktijk.

Elke zaak is natuurlijk anders. Het zal van geval tot geval bekeken moeten worden of de rechter verzocht kan worden om het rechterlijk pardon toe te passen. We zijn namelijk ook tegengekomen in een zaak waar het ging om winkeldiefstal. De verdachte had iets gestolen dat nog geen € 50 waard was. Zij zat hiervoor meer dan 24 uur in een politiecel voordat zij werd vrijgelaten. Het duurde daarna nog bijna 2 jaar voordat de zaak bij de rechter kwam. De rechter was van mening dat dit allemaal iets te gortig was en paste het rechterlijk pardon toe.

Rechterlijk pardon - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie