Het rechterlijk pardon

Wat is een rechterlijk pardon?

Artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de rechter geen straf of maatregel hoeft op te leggen. Dit heet het rechterlijk pardon. Kort gezegd is dit dus de bevoegdheid van een rechter om te beslissen dat aan u geen straf of maatregel wordt opgelegd, terwijl het strafbare feit wél bewezen is.

De rechter past deze bevoegdheid niet vaak toe. De laatste tijd zien we dat rechters soms gebruik maken van de bevoegdheid geen straf op te leggen aan coffeeshops die zich wel aan de regels proberen te houden, maar dit niet kunnen vanwege de aard van het gedoogbeleid. Zie voor hier voor een voorbeeld uit de rechtspraktijk.

Het kan ook zo zijn dat een rechter vindt dat u door de omstandigheden van het geval al genoeg gestraft bent, waardoor een extra straf niet meer nodig is. Ook dan kan een rechterlijk pardon worden gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan een heftig verkeersongeval waar de veroorzaker ernstig blijvend letsel aan heeft overgehouden. Ook kan een rechterlijk pardon worden opgelegd wanneer het slachtoffer of nabestaanden dit van de rechter vragen. Zie hier voor nog een voorbeeld uit de rechtspraktijk.

Elke zaak is natuurlijk anders. Het zal van geval tot geval bekeken moeten worden of de rechter verzocht kan worden om het rechterlijk pardon toe te passen. We zijn namelijk ook tegengekomen in een zaak waar het ging om winkeldiefstal. De verdachte had iets gestolen dat nog geen € 50 waard was. Zij zat hiervoor meer dan 24 uur in een politiecel voordat zij werd vrijgelaten. Het duurde daarna nog bijna 2 jaar voordat de zaak bij de rechter kwam. De rechter was van mening dat dit allemaal iets te gortig was en paste het rechterlijk pardon toe.

Rechterlijk pardon - Problemen met justitie

2 Reacties

 1. M B

  Mijn zoon heeft een Zorgmachtiging . Tijdens deze periode is hij fysiek aangevallen door een flatbewoner en heeft uit noodweer zich losgerukt middels een klap te geven.

  Door een andere persoon is hij bedreigd.
  Nu is hij opgenomen in de psychiatrische afdeling. De rechter gaat morgen beslissen of de Zorgmachtiging verlengd wordt.

  Hij wil geen Zorgmachtiging omdat hij geen gedwongen medicatie wil. Hij is geen gevaar voor een ander of psychotisch.
  Stem je met een Rechterlijk pardon ook meteen een schuldbekentenis af?

  1. Hermens Advocatuur

   Geachte,

   er lopen, vrees ik, een paar. dingen door elkaar. Het rechterlijk pardon waar u op gereageerd heeft, speelt alleen in een concrete strafzaak waar de rechter een beslissing moet nemen of er voldoende wettig en overtuigend bewijs tegen een verdachte ligt. Dat is iets anders dan het verlengen van een zorgmachtiging.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hermens, advocaat

Plaats hier een openbare vraag of reactie