Hoger beroep

Hoger beroep in een zaak omtrent rijden onder invloed. In deze zaak ging het om een cliĆ«nt aan wie een Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) was opgelegd. In verweet betoogde mr. Van Spanje dat de meting waaruit een te hoge snelheid bleek niet binnen, maar buiten de bebouwde kom was gedaan. De rechter nam dit […]

Lees meer >

Drugs

Vrijspraak in een zaak omtrent hennepteelt. Mr. Van Spanje voerde in verweer aan dat niet bewezen kon worden dat cliĆ«nt de ten laste gelegde feiten had begaan. De rechter nam dat verweer aan, omdat hij vond dat niet vast stond dat cliĆ«nt iets te maken had met de kwekerij, of er zelfs maar iets van […]

Lees meer >

Winkeldiefstal

In deze zaak ging het om een cliĆ«nt die winkeldiefstal had gepleegd en dat ook toegaf. Hem hing boven het hoofd dat hij in een inrichting voor stelselmatige daders zou worden geplaatst, met als doel dat hij zou terugkeren naar zijn thuisland. Mr. Van Spanje bepleitte dat dat geen zin had, aangezien hij al lang […]

Lees meer >

Rijden onder invloed

In deze zaak ging het om een cliĆ«nt aan wie een Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) was opgelegd. In verweet betoogde mr. Van Spanje dat de meting waaruit een te hoge snelheid bleek niet binnen, maar buiten de bebouwde kom was gedaan. De rechter nam dit verweer niet aan, omdat ā€˜voldoende aannemelijkā€™ was dat de […]

Lees meer >

Rijden onder invloed

Ongeldigverklaring van het rijbewijs nadat cliĆ«nt meermalen was aangehouden voor rijden onder invloed. Het eerste psychiatrisch onderzoek wees alcoholmisbruik uit. Dit onderzoek was echter afgenomen onder ongebruikelijke omstandigheden, en om die reden pleitte mr. Van Spanje er kort gezegd voor om de uitkomst niet betrouwbaar te achten. Er werd echter besloten dat de second opinion […]

Lees meer >

Rijden onder invloed

Cliƫnt had geweigerd mee te werken aan een ademtest. Op grond hiervan kon aan hem een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) worden opgelegd. ECLI:NL:RBZLY:2010:BN6104

Lees meer >

Rijden onder invloed

Na drie keer te zijn aangehouden wegens rijden onder invloed is het rijbewijs van cliĆ«nt ongeldig verklaard. Het feit dat de laatste aanhouding gebeurde toen hij op een bromfiets reed (en niet in een auto), kan daar geen verandering in brengen. Met dit arrest heeft ons kantoor bijgedragen aan de jurisprudentie over het ongeldig verklaren […]

Lees meer >

Drugs

In deze zaak werd cliĆ«nt verdacht vanĀ drugshandel in samenwerkingĀ en hennepteelt. Mr. Hermens voerde in verweer aan dat geen van de feiten bewezen kon worden. De rechtbank ging hierin mee: volgens de rechter kon niet worden vastgesteld dat er illegaleĀ samenwerking had plaatsgevonden tussen cliĆ«nt en andere betrokkenen. Bovendien kon ook niet worden bewezen dat cliĆ«nt voor […]

Lees meer >

Drugs

In deze zaak ging het om een hennepkwekerij. Mr. Hermens voerde ter verdediging aan dat tijdens een groot deel van de periode waarin de hennepkwekerij actief was, het ‘oude’ wetboek van kracht was. De wet over hennep in het oude wetboek was minder streng, dus verzocht mr. Hermens de rechtbank om deze toe te passen […]

Lees meer >

Drugs

Het ging in deze zaak om internationale drugstransporten door een criminele organisatie. Mr. Hermens bepleitte dat een veroordeling niet alleen kan berusten op de verklaring van een getuige die niet op zitting is verschenen, omdat de getuige op die manier niet ondervraagd kan worden. Dit heet de ‘sole and decisive rule’ en is een belangrijk […]

Lees meer >