Poging doodslag

Vrijspraak van poging doodslag. Bij doodslag is van belang dat de aanmerkelijke kans wordt aanvaard dat het slachtoffer komt te overlijden door een bepaalde handeling. Om vast te stellen of dat het geval is, wordt gekeken naar de “uiterlijke verschijningsvorm” van de gedraging. In deze zaak had cliënt het slachtoffer wel verwond met een mes, […]

Lees meer >

Kinderporno

Veroordeling maar geen strafoplegging in een zaak omtrent kinderporno. Mr. Hermens voerde in zijn verweer onder andere aan dat cliënt ten tijde van de zitting rechten studeerde en een zonnige toekomst tegemoet ging. Hij was nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. Bovendien kon niet bewezen worden dat cliënt de films regelmatig bekeek. De rechtbank […]

Lees meer >

Poging doodslag

Poging tot doodslag. Mr. Hermens voerde als verweer aan dat het goed mogelijk was dat het voorwapen niet van cliënt, maar van het slachtoffer was. Het kon zijn dat cliënt het wapen had afgepakt en het daarna uit woede afvuurde. Poging moord kon daarom niet bewezen worden (wegens het gebrek aan voorbedachte raad). Cliënt werd […]

Lees meer >

Doodslag en drugs

Vrijspraak van doodslag in een drugshandelzaak. Het ging om een uit de hand gelopen drugsdeal, waaraan vuurwapengeweld te pas is gekomen. Cliënt stelde dat hij niet had geschoten, maar iemand anders die ook bij de deal aanwezig was. Deze stelling kon niet door het bewijs worden weerlegd, wat betekende dat cliënt werd vrijgesproken van de […]

Lees meer >

Mensenhandel

Gedeeltelijke vrijspraak in een zaak omtrent mensenhandel. Cliënt had een vrouw vanuit Hongarije naar Nederland gebracht om haar te laten werken in de prostitutie. Door de rechtbank kon echter niet bewezen worden dat cliënt haar dwong om haar inkomsten af te staan. Om die reden had het slachtoffer geen recht op schadevergoeding. ECLI:NL:RBNNE:2015:6285

Lees meer >

Verduistering

Verduistering op grote schaal. Een dementerende vrouw had een echtpaar gevolmachtigd om haar vermogen te beheren. Gedurende vier jaar hebben zij voor eigen gewin gebruik gemaakt van dit geld. Dit echtpaar werd veroordeeld, omdat een volmacht nooit zo breed is dat er misbruik van gemaakt mag worden. Met dit arrest droeg ons kantoor bij aan de jurisprudentie omtrent verduistering. […]

Lees meer >

Vervroegde invrijheidstelling

Korte tijd voor deze zaak was er een nieuwe regeling gekomen met betrekking tot vervroegde invrijheidstelling van gedetineerden. In deze zaak besloot de rechtbank dat, indien er meerdere straffen zijn opgelegd aan een persoon, de oude regeling van toepassing bleef op de “oude straffen” en de nieuwe regeling op de “nieuwe straffen”. Dit geldt ook als […]

Lees meer >

Overlevering

Zaak omtrent overlevering van een cliënt aan Groot-Brittannië. Overlevering kan gebeuren naar aanleiding van een Europees arrestatiebevel. Mr. Hermens heeft in verweer aangevoerd dat overlevering aan Groot-Brittannië zou kunnen leiden tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Dat levert schending op van een mensenrecht (artikel 3 EVRM). Dit verweer werd niet aangenomen, omdat aan cliënt in […]

Lees meer >

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Zaak omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling van een gedetineerde cliënt. De rechtbank besloot in deze zaak dat, wanneer een gedetineerde zich onttrekt aan een aan hem opgelegde straf, dit reden kan vormen voor het uitstellen of laten vervallen van voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze uitspraak is van belang, omdat soortgelijke zaken nu op dezelfde manier kunnen worden afgedaan. ECLI:NL:RBZUT:2012:BY2626

Lees meer >

Cassatie

Cassatie in een ernstige geweldszaak. Mr. Hermens voerde in verweer aan dat het Hof een aantal stukken te laat had ingezonden, wat een schending opleverde van het recht van cliënt op een eerlijk proces. Dit verweer leidde tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf. ECLI:NL:HR:2012:BY2800

Lees meer >