Hoger beroep

Hoger beroep in een zaak omtrent rijden onder invloed. In deze zaak ging het om een cliënt aan wie een Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) was opgelegd. In verweet betoogde mr. Van Spanje dat de meting waaruit een te hoge snelheid bleek niet binnen, maar buiten de bebouwde kom was gedaan. De rechter nam dit verweer niet aan, omdat ‘voldoende aannemelijk’ was dat de politie de meting juist had verricht.
ECLI:NL:RVS:2010:BM0225

Plaats hier een openbare vraag of reactie