Voorwaardelijke invrijheidstelling

Wat betekent een voorwaardelijke invrijheidstelling?

Voorwaardelijke invrijheidstelling wordt in de regel afgekort als v.i. In Nederland geldt de regel dat een gevangenisstraf van meer dan één jaar niet in zijn geheel moet worden uitgezeten. Een gedetineerde kan voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Een voorwaarde is dat een veroordeelde geen nieuwe strafbare feiten pleegt tijdens de proefperiode. Wanneer het openbaar ministerie van mening is dat er een nieuw strafbaar feit gepleegd is, doen zij een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Klik voor een voorbeeld uit de praktijk hier.

Wanneer de gevangenisstraf langer is dan 12 maanden zijn er twee situaties denkbaar;

  1. bij een straf tussen de 12 en 24 maanden wrodt één derde van de straf boven de 12 maanden afgetrokken. Een voorbeeld: bij een gevangenisstraf van 18 maanden, gaat er dus een derde af van alle maanden boven de 12 maanden. Dat betekent dat er 2 maanden van de straf kunnen worden afgetrokken en de veroordeelde dus na 16 maanden vrij kan komen.
  2. bij een straf boven de 24 maanden kan een veroordeelde vrijkomen na het uitzitten van twee derde van de straf. Wanneer er dus 72 maanden gevangenisstraf zijn opgelegd, kan een veroordeelde vrijkomen na het uitzitten van 48 maanden.

De voorwaardelijke invrijheidstelling is niet van toepassing als een gedeelte van de straf voorwaardelijk is opgelegd. Het is eveneens niet van toepassing bij een levenslange gevangenisstraf.

Wat is voorwaardelijke invrijheidstelling - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie