Valsemunterij

Wat is valsemunterij?

Valsemunterij wordt geregeld in artikel 208 en 209 Wetboek van Strafrecht. Het eerste artikel luidt: “Hij die muntspeciën of munt- of bankbiljetten namaakt of vervalst, met het oogmerk om die muntspeciën of munt- of bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Het tweede artikel luidt: “Hij die opzettelijk als echte en onvervalste muntspeciën of munt- of bankbiljetten uitgeeft muntspeciën of munt- of bankbiljetten die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij ze ontving, bekend was, of deze, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, ontvangt, zich verschaft, in voorraad heeft, vervoert, invoert, doorvoert of uitvoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Bij valsemunterij slaat een persoon zelf munten of vervalst deze munten. Tegenwoordig zal het in de meeste gevallen gaan om het vervalsen van bankbiljetten. Denkt u bijvoorbeeld aan een schuurtje waarin door middel van geavanceerde technieken en machines neppe briefjes van 50 euro worden gedrukt. Valsemunterij is geen nieuw delict. Mensen hebben namelijk altijd al zo veel mogelijk geld willen bezitten. Een makkelijke manier om veel geld te bezitten, is om zelf munten of bankbiljetten te maken of te vervalsen. Valsemunterij wordt hard gestraft door justitie. Het gevolg van valsemunterij is namelijk dat de tegenwaarde van het geld daalt ten opzichte van het in bezit zijnde goud van een staat. Hoe meer nep geld er in omloop is, hoe meer de tegenwaarde van het geld daalt. Dit leidt tot een zogenoemde economische ontwrichting.

Ik word verdacht van valsemunterij. Wat nu?

Niet alleen het vervalsen van geld valt onder valsemunterij, maar bijvoorbeeld ook het uitgeven van vals geld. Wanneer u niet betrokken bent geweest bij het namaken van geld (althans wanneer dit niet bewezen kan worden) en u zich alleen heeft schuldig gemaakt aan het uitgeven, ontvangen, in bezit hebben, invoeren of uitvoeren van nep geld is het volgende van belang. Deze gedragingen zijn namelijk pas strafbaar als u het geld zelf heeft nagemaakt of vervalst of wanneer u wist dat het om vals geld ging toen u het ontving. Wanneer u niet wist dat het om nep geld ging en de officier van justitie er niet in slaagt om het tegendeel te bewijzen, zal vrijspraak moeten volgen. In de rechtszaal wordt vaak discussie gevoerd over de wetenschap van de verdachte omtrent het valse geld. Met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat staat u sterker in deze discussie.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op valsemunterij staat, is een gevangenisstraf van 9 jaar of geldboete van € 82.000. Met de juiste verdediging zal de maximale straf nooit worden opgelegd. Wordt u verdacht van valsemunterij, heeft u een uitnodiging ontvangen voor verhoor, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op 035-3038110 of stuur een bericht via ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 Valsemunterij - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie