Valse aangifte

Wanneer is er sprake van een valse aangifte?

Het doen van een valse aangifte is strafbaar gesteld in artikel 188 van het Wetboek van Strafrecht. Daarin staat: “Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is”.

Er moet door het Openbaar Ministerie dus bewezen worden dat de aangever wist dat de inhoud van de aangifte niet juist was. Dat is vaak heel moeilijk te bewijzen. Als een verdachte wordt vrijgesproken van een strafbaar feit, dan is daarmee niet achteraf komen vast te staan dat de aangifte vals was. Het kan ook slechts betekenen dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was voor een veroordeling.

Hoewel de bewijslast voor het OM dus hoog ligt, wordt het doen van een valse aangifte toch nog wel eens succesvol vervolgd.

De hoogte van de straf is afhankelijk van de ernst van het feit en de omstandigheden van het geval. Het kan zijn dat de valse aangifte iemand ernstig heeft benadeeld. De verdachte kan bijvoorbeeld in voorlopige hechtenis gezet zijn. Het werkt ook strafverzwarend als de valse aangifte tot doel heeft gehad de aangever te bevoordelen ten koste van een ander.

Via deze link kunt u de richtlijn inzien van het Openbaar Ministerie. Op deze richtlijn baseert de officier van justitie de strafeis ter zitting. De uiteindelijk opgelegde straf door de rechter valt doorgaans lager uit. Meestal wordt er een werkstraf tussen de 20 en 100 uur geëist. In ernstige gevallen zijn er voorbeelden in rechtspraak te vinden waar 4 maanden gevangenisstraf werden geëist. De eis en de uiteindelijke straf zullen  – zoals gezegd – mede worden gebaseerd op de persoonlijke omstandigheden. Ook de ernst van de aangifte en de gevolgen die de valse aangifte hebben gehad worden meegewogen.

Wordt u verdacht van het doen van valse aangifte? Neem contact op met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-303 8110 of vul het contactformulier in op onze website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Tot slot moet u er rekening mee houden dat het slachtoffer een civielrechtelijke procedure tegen u kan starten. Een dergelijke procedure heeft tot doel om de geleden schade te verhalen.

Valse aangifte - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie