Uitreiken van de dagvaarding

Hoeveel dagen voor de zitting moet het uitreiken van de dagvaarding plaatsvinden?

De officier van justitie moet er zorg voor dragen dat er minstens tien dagen zitten tussen het dagvaarden en de dag van de zitting. Dit geldt wanneer u moet voorkomen bij de meervoudige kamer. In het geval er gedagvaard wordt voor een zitting bij de politierechter hoeven er maar drie dagen tussen te zitten. Stel dat de officier van justitie zich niet aan deze termijn houdt en u verschijnt niet op de zitting, dan zal de rechter de dagvaarding nietig verklaren. Een verdachte moet namelijk wel voldoende tijd krijgen om zich op de zaak voor te bereiden.

Wat zijn de verdere regels voor het uitreiken van een dagvaarding?

De verdere regels voor het uitreiken van een dagvaarding zijn opgenomen in artikel 588 van het Wetboek van Strafvordering. Juristen noemen dit de betekeningsvoorschriften. Dit is geen makkelijk leesbaar artikel. Ruwweg zijn hier de volgende situaties in opgenomen;

  1. Bij een gedetineerde verdachte zal de dagvaarding altijd worden uitgereikt in het huis van bewaring.
  2. Indien een verdachte niet gedetineerd is, zal de dagvaarding eerst worden aangeboden aan het GBA-adres.
  3. Als geen GBA adres bekend, wordt de dagvaarding uitgereikt op het feitelijk woonadres.
  4. Wanneer ook geen woonadres bekend is, wordt de dagvaarding uitgereikt bij de griffie van de rechtbank.

Zie hier een voorbeeld van een zaak waarin de rechtbank de dagvaarding nietig verklaarde. De rechtbank had geoordeeld dat de officier van justitie de dagvaarding niet rechtsgeldig had betekend.

Wilt u weten wat een dagvaarding is en wat u moet doen als u er een heeft ontvangen? Klik dan hier.

Wilt u weten wat het inhoudt als de dagvaarding nietig is? Klik dan hier.

Wilt u weten wat een voeging ad informandum inhoudt? Klik dan hier.

Uitreiken van de dagvaarding - Problemen met justitie

 

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie