TBS – Terbeschikkingstelling

Wat is TBS?

TBS is een maatregel uit het Wetboek van Strafrecht (artikel 37a). Het is dus geen straf. TBS is een afkorting voor ‘terbeschikkingstelling’. Het kent twee vormen: de voorwaardelijke terbeschikkingstelling en de terbeschikkingstelling met dwangverpleging.

Wanneer wordt het opgelegd?

TBS kan alleen worden opgelegd aan iemand die tijdens het begaan van een ernstig strafbare feit een gebrekkige ontwikkeling van de geest had, of een geestesstoornis. De terbeschikkingstelling is dus alleen van toepassing als de verdachte psychische problemen heeft (en/of heeft gehad) tijdens het plegen van de strafbare feiten. Of hiervan sprake was kan worden onderzocht door een psycholoog of psychiater. Soms wordt de verdachte voor een dergelijk onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Het Pieter Baan Centrum is een forensische observatiekliniek. Als wordt vastgesteld dat de verdachte in mindere mate toerekeningsvatbaar was, of misschien zelfs helemaal niet toerekeningsvatbaar, kan een behandeling gepast zijn. Deze behandeling wordt dan opgelegd in de vorm van de TBS-maatregel.

Terbeschikkingstelling met dwangverpleging betekent dat de betrokkene gedwongen wordt opgenomen in een TBS-kliniek voor behandeling. Voor deze optie wordt gekozen als men denkt dat de betrokkene vrijwillig niet zal meewerken aan behandeling. Hetzelfde geldt voor een betrokkene die niet in staat is mee te werken. Wanneer de betrokkene de behandeling wel vrijwillig behandeling lijkt te kunnen en willen ondergaan, kan de terbeschikkingstelling ook onder voorwaarden worden opgelegd. Bij deze vorm van terbeschikkingstelling stelt een rechter voorwaarden aan het gedrag van de betrokkene door bijvoorbeeld verplichte therapie op te leggen. TBS met voorwaarden is daarom een minder zware maatregel dan TBS met dwangverpleging.

Wanneer u denkt dat justitie TBS zal eisen, is het goed met een gespecialiseerd advocaat te overleggen. Wij zijn bereikbaar op 035-303 8110. U kunt ook het contactformulier invullen en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

TBS - terbeschikkingstelling - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie