Straffen in Nederland

Welke straffen kunnen worden opgelegd in Nederland? 

In Nederland kunnen zowel straffen als bijkomende straffen worden opgelegd als reactie op een strafbaar feit. Artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht regelt welke straffen kunnen worden opgelegd.

De hoofdstraffen zijn:

 • Een gevangenisstraf. De maximale gevangenisstraf die in Nederland kan worden opgelegd is levenslang. Er zijn maar weinig feiten waarvoor levenslang mag worden opgelegd. Moord is daarvan het meest bekende strafbare feit. Daarnaast is het minimum één dag gevangenisstraf. Binnen dat spectrum mag de rechter naar eigen inzicht een passende gevangenisstraf opleggen.
 • (Vervangende) hechtenis. Hierbij moet iemand alsnog naar de gevangenis. Hechtenis komt in de praktijk op hetzelfde neer als gevangenisstraf. In theorie is hechtenis echter iets anders. Iemand kan bijvoorbeeld voorlopig worden vastgezet als hij verdachte is in een strafzaak (voorlopige hechtenis). Bovendien kan iemand ook naar de gevangenis worden gestuurd als een taakstraf niet naar behoren is uitgevoerd. Dit laatste heet vervangende hechtenis.
 • Een taakstraf/werkstraf. Bij een taak-of werkstraf moet de veroordeelde een bepaald aantal uren onbetaald werken. Er wordt aangenomen dat dit niet in strijd is met het verbod van dwangarbeid.
 • Een geldboete. Hierbij moet een bedrag worden betaald aan de Staat der Nederlanden. Soms mag de geldboete in termijnen worden betaald. De veroordeeld kan hiervoor een verzoek doen bij de rechtbank of het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het CJIB is verantwoordelijk voor het innen van de boete.

De bijkomende straffen zijn:

 • Ontzetting van bepaalde rechten. Een rechter kan bepalen dat de veroordeelde gedurende een tijd bepaalde rechten niet meer mag uitoefenen. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het recht zich verkiesbaar te stellen voor een politieke functie.
 • Verbeurdverklaring. In dit geval bepaalt een rechter dat een veroordeelde voorwerpen kwijtraakt die bij hem in beslag zijn genomen. Om welke voorwerpen gaat het? Meestal gaat het hier om voorwerpen waarmee een strafbaar feit is begaan of voorbereid. Daarnaast kunnen voorwerpen verbeurd worden verklaard wanneer hiermee de opsporing is belemmerd.
 • Openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Dat betekent dat als bijkomende straf wordt opgelegd dat de uitspraak van de veroordeeld wordt gepubliceerd. Dit kan verder inhouden dat de veroordeelde de kosten moet dragen van de publicatie. In het strafrecht komt dit vrij zelden voor.

Heeft een strafbeschikking of dagvaarding gekregen? Of heeft u vragen over een reeds opgelegde straf? Bel vrijblijvend met een van onze gespecialiseerde advocaten voor een passend advies: 035-3038110, vul het contactformulier in op deze pagina of stel uw vraag online.

Straffen in Nederland - Problemen met justitie

2 Reacties

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte,

   de hoogste straf in Nederland is levenslang. Dit was tot voor kort echt levenslang. Dit was echter niet in overeenstemming met uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Nu komt er na 25 jaar een toetsmoment waar wordt bezien of de gedetineerde nog langer moet vastzitten. Het is in Nederland niet mogelijk levenslang op te leggen in combinatie met TBS. Dit is door de Hoge Raad uitgemaakt.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

Plaats hier een openbare vraag of reactie