Strafbare poging

Wat is een strafbare poging?

Een strafbare poging is strafbaar gesteld in artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin is bepaald: ‘Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.’

Wat betekent dat in normaal Nederlands?

  1. Proberen een overtreding te plegen is niet strafbaar. Alleen een poging to het plegen van een misdrijf is strafbaar.
  2. De dader moet een concreet voornemen hebben gehad. Er moet dus (voorwaardelijke) opzet bestaan op het plegen van het misdrijf.
  3. Er moet een begin zijn gemaakt aan de uitvoering. Alleen kwade gedachten zijn dus niet strafbaar.
  4. Een poging is niet strafbaar wanneer er sprake is van vrijwillige terugtred.

Wordt een poging net zo streng bestraft als een voltooid delict?

Nee, een poging tot het plegen van een misdrijf wordt niet zo streng bestraft als een voltooid feit. Uit de wet volgt dat de rechter 1/3 van de straf afhaalt.

Wat is een strafbare poging - problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie