Regiebijeenkomst

Wat is een regiebijeenkomst?

De regiebijeenkomst staat in het Wetboek van Strafvordering. In artikel 185 om precies te zijn. De regiebijeenkomst is bedoeld voor de meer gecompliceerde en omvangrijke strafzaken. In Nederland speelt de rechter-commissaris een rol in dergelijke zaken. De rechter-commissaris is een soort onderzoeksrechter.

 

Als de rechter-commissaris het nodig vindt om een regiebijeenkomst te houden, nodigt hij de officier van justitie en de advocaat van de verdachte uit om in zijn kabinet te verschijnen. Dat klinkt wat deftig, maar het houdt niets anders in dat zij in de kamer van de rechter-commissaris zitten en daar de stand van het onderzoek bespreken. Deze bijeenkomst is niet openbaar. Er is dus geen publiek aanwezig. De verdachte zelf zal er ook niet bij zijn.

 

Als de advocaat en/of officier van justitie nog nader onderzoek uitgevoerd willen zien, kunnen zij dat tijdens de bijeenkomst naar voren brengen en nader toelichten. Vaak is het zo dat het aan de advocaat en/of officier van justitie gevraagd wordt om hun wensen één of twee weken voor de bijeenkomst schriftelijk in te dienen. Zo kan de rechter-commissaris zich beter voorbereiden. De rechter-commissaris zal dan een beslissing nemen op de wensen. Grofweg zijn er de volgende onderzoekswensen te bedenken;

 

  • het horen van getuigen. Dat kunnen getuigen zijn die al eerder door de politie gehoord zijn of juist nog niet zijn gehoord.
  • het horen van deskundigen. Dat kunnen allerlei soorten deskundigen zijn: DNA deskundigen, medici, accountants etc.
  • het laten doen van aanvullend onderzoek. Dat kan echt van alles zijn. Denk aan DNA onderzoek op nog niet onderzochte sporen of het verder laten onderzoeken van een alibi van de verdachte.
  • Wanneer de telefoon van een verdachte getapt is, kan het gebeuren dat alleen een samenvatting van de gesprekken in het dossier zit. Dan kun je om de volledige transcripties vragen. Die liggen namelijk wel bij het openbaar ministerie.

 

Is een regiebijeenkomst hetzelfde als een regiezitting?

Nee, dat is niet hetzelfde. Een regiezitting is een openbare zitting. Een regiebijeenkomst is niet openbaar. De overeenkomst tussen beiden is dat er altijd de stand van het onderzoek besproken wordt en dat er voldoende gelegenheid is onderzoekswensen te bespreken.

 

Het is zelfs voor advocaten niet altijd even duidelijk wanneer en waarom er de ene keer gekozen wordt voor een regiebijeenkomst en andere keer voor een regiezitting.

 

Wilt u meer informatie of een zaak vrijblijvend aan ons voorleggen, wij helpen u graag. Wij zijn te bereiken op 0683568246. U krijgt dan meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. U hoeft het verhaal dus niet eerst uitgebreid aan een secretaresse uit te leggen.

 

Wat is een regiezitting - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie