Een hulpbehoevende in een hulpeloze toestand brengen of laten

Wat is een hulpbehoevende in een hulpeloze toestand brengen of niet laten?

Wat iemand in een hulpeloze toestand brengen of niet helpen, inhoudt, is vastgelegd in artikel 255 van ons Wetboek van Strafrecht. Daar staat: ‘’Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.’’

 Wat betekent dat in normaal Nederlands?

Simpel gezegd is artikel 255 onder te verdelen in twee verschillende varianten. Enerzijds is er de variant waarin een hulpbehoevende in een hulpeloze toestand wordt gebracht. Anderzijds is er de variant waarin een hulpbehoevende in een hulpeloze toestand wordt gelaten. We spreken van een hulpeloze toestand wanneer er gevaar bestaat voor het leven of gezondheid van de hulpbehoevende, terwijl deze zichzelf niet kan redden.

  1. Een hulpbehoevende in een hulpeloze toestand brengen.

Van een hulpbehoevende in een hulpeloze toestand brengen, is sprake wanneer een hulpbehoevende in gevaar wordt gebracht.

  1. Een hulpbehoevende in een hulpeloze toestand laten.

Van een hulpbehoevende in een hulpeloze toestand laten, is sprake wanneer de hulpeloze toestand waar de hulpbehoevende in verkeerd niet wordt beëindigd.

Beide varianten zijn alleen strafbaar als de verdachte op grond van de wet of een geldige overeenkomst tot levensonderhoud, verpleging of verzorging verplicht is. Denk bijvoorbeeld bij een wettelijke verplichting aan de onderhoudsverplichting tussen echtgenoten en de onderhoudsverplichting op grond van bloedverwantschap. Denk bij een verplichting op grond van een overeenkomst bijvoorbeeld aan een geneeskundige behandeling.

Ik word verdacht van het niet helpen van iemand in een hulpeloze toestand. Wat nu?

Uw advocaat dient nauwkeurig na te gaan of er een verplichting bestond op grond van de wet of een overeenkomst. Zonder een wettelijk verplichting of overeenkomst was u immers nergens toe verplicht. Dit vergt specialistische kennis.

Indien noodzakelijk kunt u altijd vrijblijvend en gratis uw zaak in een eerste gesprek aan een gespecialiseerde advocaat voorleggen. Neem in dat geval contact op door te bellen met telefoonnummer 035-308 8110, of vul het contactformulier op deze website in en dan bellen wij u. Maakt u zich zorgen over de kosten van een advocaat? Dat is vaak niet nodig. Het is goed mogelijk dat u in aanmerking komt voor een toevoeging. In dat geval betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van uw advocaat en wordt u pro deo bijgestaan. Ook hierover informeren wij u graag.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor iemand in een hulpeloze toestand brengen of niet helpen kan een maximale gevangenisstraf van 2 jaar of een geldboete van maximaal Euro 20.500 worden opgelegd.

 Een hulpbehoevende in een hulpeloze toestand brengen of laten - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie