Cassatie

Wat is cassatie?

In cassatie kan alleen worden geklaagd over de toepassing van het recht door de raadsheren (rechters) van het gerechtshof. Cassatie komt dus na hoger beroep. De feiten van een strafzaak worden niet behandeld. Die staan vast. Cassatie moet altijd worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dat is de hoogste Nederlandse rechter in civiele – en strafzaken.

Ik wil in cassatie. Wat nu?

U kunt als verdachte zelf cassatie instellen: zowel wanneer u in een huis van bewaring zit als wanneer u in vrijheid bent. In de gevangenis kan aan de afdeling bevolking worden gevraagd of zij het voor u kunnen instellen. Wanneer u in vrijheid bent, kunt u bij het gerechtshof cassatie instellen of uw advocaat vragen dit voor u te doen.

Tip 1: Cassatieprocedures zijn vrijwel altijd schriftelijk. Een mogelijkheid van pleidooi wordt slechts zelden geboden.

Tip 2: Het is verstandig een advocaat in de arm te nemen die zich hierin heeft gespecialiseerd. Dergelijk procedures zijn namelijk een andere tak van sport dan het ‘normale’ strafrecht.

Tip 3: Na het instellen van cassatie ligt de zaak een tijd stil. Het gerechtshof zal er lang over doen om uw dossier op te sturen naar de Hoge Raad. Na ontvangst van het dossier geeft de Hoge Raad 2 maanden de tijd de zogenaamde cassatiemiddelen in te dienen. Na het indienen van die middelen duurt het in de regel nog enkele maanden voordat u hoort wat de Hoge Raad van uw zaak vindt.

Tip 4: Indien de Hoge Raad u in het gelijk stelt, wordt de zaak naar een ander gerechtshof verwezen. Daar zullen de feiten van uw zaak hernieuwd aan de orde komen.

Wat is cassatie in het belang der wet?

De procureur-generaal heeft de mogelijkheid om op grond van artikel 78 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie een vordering tot cassatie ‘in het belang der wet’ in te stellen. Dat wordt ingesteld tegen een rechterlijke uitspraak als daarmee de rechtsontwikkeling en rechtseenheid in Nederland kan worden bevorderd. Dat kan alleen als de uitspraak van rechtswege vaststaat, dat wil zeggend dat er gene rechtsmiddelen meer openstaan. Wat de uitkomst van deze cassatieprocedure ook zal zijn, het zal geen gevolgen hebben voor de betrokken partijen.

Meestal wordt een vordering tot cassatie in het belang der wet ingesteld na een verzoek van het openbaar ministerie, andere gerechten of bijvoorbeeld advocaten. Natuurlijk kan de de procureur-generaal ook op eigen initiatief een vordering tot cassatie in het belang der wet in te stellen.

Ik wil in cassatie - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie