Hof van Justitie

Wat is het Hof van Justitie?

De Europese Unie is steeds belangrijker geworden. Daarmee zijn ook de regels die bij de Europese Unie horen steeds belangrijker geworden. Het Hof van Justitie ziet er daarom op toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Ook houdt het Hof zich bezig met juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen.

Het Hof zit in Luxemburg. In het strafrecht is de rol van het Hof van Justitie niet erg groot. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens speelt in het strafrecht een veel grotere rol. Meer informatie vindt u op de website van het Hof van Justitie.

Bij schade als gevolg van een handelen of nalaten van den EU-orgaan, kunt u uw zaak aanhangig maken bij de nationale rechter of rechtstreeks bij het Hof. In het eerste geval kan de nationale rechter de zaak verwijzen naar het Hof. In het tweede geval is van belang dat een EU-besluit u rechtstreeks en als individu heeft getroffen. Als dat niet het geval is, bent u niet-ontvankelijk.

Wat is het hof van justitie - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie