Grafschennis

Wat is grafschennis?

Grafschennis is opgenomen in artikel 149 Wetboek van Strafrecht. Het artikel luidt als volgt: “Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Grafschennis is het opzettelijk openen, vernielen, beschadigen of bekladden van een graf. Het is een delict dat relatief weinig wordt gepleegd. Ter illustratie geven wij u het volgende voorbeeld. U kunt bijvoorbeeld denken aan een persoon die een graf opent om een gouden ketting van een overledene te stelen. De officier van justitie zal naast de diefstal, het stelen van de ketting, tevens grafschennis ten laste leggen. De rechter heeft ook een echtgenoot die het graf van zijn overleden partner open heeft gemaakt om haar nog even vast te kunnen houden, veroordeeld voor grafschennis. Ook al had de echtgenoot geen kwade intentie. Een ander voorbeeld van grafschennis is het plassen op een graf of het verwijderen van kunstbloemen van een graf.

Ik word verdacht van grafschennis. Wat nu?

Er zijn twee vereisten waaraan voldaan moet worden om het openen, vernielen, beschadigen en bekladden van een graf strafbaar te stellen. Allereerst moet u de grafschennis opzettelijk hebben gepleegd. Wanneer u per ongeluk een graf heeft beschadigd en de officier van justitie het opzet niet kan bewijzen, zal vrijspraak volgen. Ten tweede moet de grafschennis wederrechtelijk zijn. Dit betekent dat u het graf onrechtmatig heeft geopend. Onrechtmatig betekent in strijd met de wet.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op grafschennis staat, is een gevangenisstraf van een jaar of een geldboete van € 7.400,00. Met de juiste verdediging zal de maximale straf nooit worden opgelegd. Neem contact met ons op zodat wij samen naar de best mogelijke oplossing kunnen zoeken: 035-3038110.

Grafschennis - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie