Gerechtshof

Wat is een gerechtshof?

Een gerechtshof, ook wel hof genoemd, is een gerechtelijke instantie. Een hof spreekt normaal gesproken recht in tweede aanleg. Dat betekent dat het hof de zaak in hoger beroep behandelt nadat een rechtbank zich al over de zaak heeft gebogen. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u dus hoger beroep instellen bij het gerechtshof.

Er zijn in Nederland vier gerechtshoven, die zaken in hoger beroep behandelen. De regio waarin u woont of de regio waarin het feit is gepleegd zijn meestal bepalend. De rechtbank in die regio zal uw zaak behandelen. Vervolgens gaat u in hoger beroep bij het bijbehorende gerechtshof.

Bij een gerechtshof heten zowel mannelijke als vrouwelijke rechters raadsheren. Het is daarom belangrijk om als verdachte uw raadsman (indien u een mannelijke advocaat heeft) en een raadsheer (de vrouwelijke en/of mannelijke rechters bij het hof) goed uit elkaar te houden.

Wat doet een hof?

U heeft het recht op toegang tot de rechter en een daadwerkelijk rechtsmiddel. Dit betekent dat u het recht heeft om uw zaak op eerlijke wijze te laten behandelen door een rechter. Daarnaast heeft u het recht om tegen deze beslissing in hoger beroep te gaan bij het hof. Ook kunt u na het hoger beroep nog in cassatie bij de Hoge Raad, de hoogste gerechtelijke instantie van ons land.

Zowel het Openbaar Ministerie, als de verdachte kunnen in hoger beroep gaan tegen de beslissing van een rechtbank. Hoger beroep moet binnen twee weken na de uitspraak van de rechtbank worden ingediend. De zaak kan in volle omvang opnieuw worden beoordeeld. Meestal wordt de zaak echter beperkt behandeld aan de hand van de gronden die door het Openbaar Ministerie of de verdediging zijn aangedragen. Zo wordt door het hof opnieuw beslist over de punten waarmee u het bij de rechtbank niet eens was.

De zitting bij het hof verschilt qua karakter weinig van de zitting bij de rechtbank.

Welke hoven zijn er?

Er zijn vier gerechtshoven in Nederland, namelijk Hof Amsterdam, Hof Arnhem-Leeuwarden, Hof Den Haag en Hof ‘s-Hertogenbosch. Afhankelijk van uw regio of de regio waar het feit is gepleegd zal worden bekeken bij welk hof uw zaak wordt behandeld.

Gerechtshof - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie