Doorzoeken van een auto

Wanneer mag de politie een auto doorzoeken?

De advocaten van ons kantoor gebruiken geen typische advocatentaal met veel moeilijke woorden. Wij willen verdachten zo goed mogelijk bijstaan en zo goed mogelijk van informatie voorzien. U krijgt bij ons meteen advies.

 

Het doorzoeken van een auto is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. In de wet staat echter niet het woord auto. Er staat het woord vervoersmiddel. Hiermee is het ook mogelijk een camper, motor of scooter te doorzoeken. In de praktijk gaat het bijna altijd om auto’s.

 

In artikel 96B Wetboek van Strafvordering is het als volgt verwoord:

 

,,Ingeval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, is de opsporingsambtenaar bevoegd ter inbeslagneming een vervoermiddel, met uitzondering van het woongedeelte zonder toestemming van de bewoner, te doorzoeken en zich daartoe de toegang tot dit vervoermiddel te verschaffen”.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

  • De politie mag een auto altijd doorzoeken als er sprake is van een heterdaad situatie. De politie mag dit doen voor elk strafbaar feit. Van een heterdaad situatie is – simpel gezegd – sprake als de politie de verdachte tijdens het begaan van het misdrijf betrapt.
  • Als er geen sprake is van een heterdaad situatie, mag de politie een auto enkel doorzoeken wanneer er sprake is van een verdenking van een feit waar 4 jaar of meer gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.
  • De wet geeft een vervoermiddel dat wordt gebruikt als woning een groter recht op privacy. Denk hier aan de eerder genoemde camper. De politie mag namelijk het woongedeelte alleen doorzoeken met toestemming van de bewoner.

Goed om te weten.

  • Wanneer iemand toestemming heeft gegeven zijn auto te doorzoeken, doet hij afstand van alle rechten. Dit houdt het volgende in. Stel dat achteraf blijkt dat de politie de auto niet mocht doorzoeken, dan kan degene zich niet meer op die onrechtmatigheid beroepen. Hij heeft immers al toestemming gegeven voor de doorzoeking.

Wat houdt doorzoeken precies in?

Het doorzoeken van een auto is alles wat verder gaat dan het zoekend rondkijken. Er is dus een handeling met de handen nodig. Denk hier aan een deken die door de politie wordt opgetild. Een ander voorbeeld is het openmaken van een tas die in de auto ligt.

Wat is de consequentie van een onrechtmatige doorzoeking van de auto?

Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo moet er worden gekeken naar het belang van het geschonden voorschrift. Verder moet er worden gekeken naar de ernst van het verzuim. Tot slot is de mate van het veroorzaakte nadeel van belang. Dit is het leerstuk van vormverzuimen. In de praktijk zijn drie consequenties denkbaar;

 

  1. bewijsuitsluiting.
  2. strafvermindering. Een verdachte krijgt hiermee als het ware een korting op zijn straf.
  3. de enkele constatering van de rechter dat er sprake is van een verzuim. De rechter doet hier dus verder niets mee.

 

In theorie is het ook mogelijk het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. In de praktijk komt dit echter (vrijwel) niet voor.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bent u van mening dat er sprake is geweest van een onrechtmatige doorzoeking? U kunt uw zaak geheel vrijblijvend aan ons voorleggen. Ons telefoonnummer is 0683568246. U krijgt dan meteen strafrechtadvocaat Peter Hermens aan de lijn. Wilt u liever worden gebeld? Geen probleem. Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie