De voorwaardelijke straf

Wat is een voorwaardelijke straf?

Een ‘voorwaardelijke straf’ is een speciale vorm van strafoplegging. Het houdt in dat de opgelegde straf wel wordt opgelegd, maar dat deze (nog) niet ten uitvoer wordt gelegd onder bepaalde voorwaarden. Wanneer de veroordeelde zich niet aan de voorwaarden houdt of nogmaals een strafbaar feit pleegt, kan de straf alsnog worden uitgevoerd. De officier van justitie moet dan tijdens de behandeling ter zitting van het nieuwe feit vorderen dat de voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd. Als de rechter de vordering toewijst, dan moet deze straf alsnog worden ondergaan.

De voorwaardelijke straf wordt gekoppeld aan een proeftijd. Binnen die proeftijd mag de veroordeelde de algemene en bijzondere voorwaarden niet overtreden.

Aan een voorwaardelijke straf is altijd de algemene voorwaarde verbonden dat de verdachte gedurende de proeftijd geen nieuw strafbaar feit pleegt. Als er een nieuw strafbaar feit wordt gepleegd tijdens de proeftijd, dan kan de officier van justitie naast een straf voor het gepleegde feit, ook de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde straf eisen. Wij zien in de praktijk dat de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf meestal alleen wordt geëist wanneer er sprake is van een nieuw vergelijkbaar strafbaar feit. De officier van justitie heeft echter de bevoegdheid om bij elk nieuw strafbaar feit de tenuitvoerlegging te vorderen. Een voorbeeld: stel dat u bent veroordeeld voor hypotheekfraude en u staat vervolgens terecht voor mishandeling. Het staat de officier van justitie vrij om de rechtbank te verzoeken de voorwaardelijk opgelegde straf voor de hypotheekfraude ook bij een veroordeling voor mishandeling ten uitvoer te leggen.

Bijzondere voorwaarden

Naast de algemene voorwaarde kunnen er ook bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Denk hierbij aan:

 • een meldplicht;
 • het inleveren van het paspoort;
 • een enkelband;
 • een behandelverplichting;
 • een contactverbod of
 • een straatverbod.

Als u wilt weten welke andere straffen we in Nederland kennen, klikt u hier.

Heeft u zich niet aan de algemene of bijzondere voorwaarden gehouden?

Als u zich niet aan de algemene of bijzondere voorwaarden heeft gehouden, kan de officier van justitie actie ondernemen. In dat geval kan hij een vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling indienen.

Heeft u een voorwaardelijke straf opgelegd gekregen, maar wilt u hier overleg over? Bel onze gespecialiseerde advocaten voor een passend advies: 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen en dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

De voorwaardelijke straf - Problemen met justitie

2 Comments

 1. j

  het niet nakomen of weigeren van de “bijzondere voorwaarden” is toch geen strafbaar feit,.. als dit voor de wet geen strafbaar feit is waarom kan een OvJ dan een TUL eisen? wanneer de rechter deze TUL toe wijst dan kan de onvoorwaardelijke straf dus niet nog een keer opgelegd worden toch? en is het niet zo dat je dubbel gestraft wordt n.l de originele straf, en daarna de TUL door de voorwaarden niet na te komen!

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte,

   het is inderdaad juist dat het onvoorwaardelijke gedeelte van de straf niet nog een keer wordt opgelegd na toewijzing van de TUL. Voor wat betreft uw eerste vraag, dit is een keuze van de wetgever geweest. Ik begrijp heel goed dat u dit wonderlijk vindt. Het idee van de wetgever is geweest dat een gewezen verdachte nog een extra kans krijgt in de vorm van bijzondere voorwaarden zoals een locatieverbod. Indien de gewezen verdachte zich daar niet aan houdt, kan hij worden geconfronteerd met een TUL.

   Indien er nog iets is dat wij voor u kunnen doen, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag.

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

Plaats hier een openbare vraag of reactie