De levenslange gevangenisstraf

Wat is een levenslange gevangenisstraf?

De levenslange gevangenisstraf betekent dat de opgelegde gevangenisstraf in principe levenslang voortduurt. De term ‘levenslang’ zegt het dus eigenlijk al. Deze straf wordt niet vaak opgelegd. Over het algemeen alleen bij levensdelicten waar meerde slachtoffers zijn gevallen. Levenslang blijft echter niet levenslang.

Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is deze straf zonder uitzicht op vrijheid namelijk onmenselijk en daarmee in strijd met de mensenrechten. Nederland is lid is van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, waardoor wij gebonden zijn aan het oordeel van dit Hof. Dit betekent dat van Nederland wordt verwacht dat een aanpassing wordt gedaan in de wetgeving. Hoe hier gevolg aan wordt gegeven is nog niet duidelijk. Vermoedelijk komt er een toetsmoment voor levenslang gestraften waarbij beoordeeld wordt of zij klaar zijn om terug te keren in de maatschappij.

Rechters zijn wegens de eerder genoemde uitspraak terughoudend in het opleggen van levenslang.

De levenslange gevangenisstraf - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie