Beslag leggen

Wat is beslag leggen?

Beslag leggen kunt u zien als iets afpakken zodat er u niet meer over kunt beschikken. Justitie kan op ontzettend veel beslag leggen: op bankrekeningen, geld, auto’s, huizen, horloges etc. Er bestaan twee soorten beslag: het klassieke beslag en het conservatoir beslag. Het klassieke beslag is bedoeld om het openbaar ministerie onderzoek te laten doen. Dit beslag houdt dus op een gegeven moment vanzelf op. Na verloop van tijd moet het openbaar ministerie het voorwerp waar beslag op zit, teruggeven.

Beslag leggen - Problemen met justitie

Het conservatoir beslag heeft te maken met een (aankomende) ontnemingszaak. Er wordt dan beslag gelegd als zekerheid voor een latere ontnemingszaak. In de regel hebben de goederen waar conservatoir beslag op rust, dus een wat hogere waarde. Er kan door een verdachte altijd worden verzocht om teruggave van de in beslag genomen goederen bij het openbaar ministerie. Mocht dit worden geweigerd, dan kan dit worden voorgelegd aan een rechter. Dit gebeurt door middel van een zogenaamd klaagschrift. Na ontvangst van het klaagschrift zal er een openbare zitting volgen. De beslissing hierop wordt ook in het openbaar uitgesproken.

Tip beslag leggen

Tip: Leg contact met een van onze gespecialiseerde advocaten om te weten of het indienen van een beklag in uw zaak zinvol kan zijn. U kunt met ons contact opnemen via telefoonnummer 035-3038110, uw vraag online stellen of ons contactformulier invullen.

Wilt u behalve over beslag leggen meer weten over; auto in beslag genomenvalsheid in geschrifte, in hoger beroep gaan, inverzekeringstelling of wat te doen bij een uitnodiging verhoor als verdachte? Klik dan op de desbetreffende link.

Plaats hier een openbare vraag of reactie