Wraking

Wat is wraking?

Een wraking is het hardop uitspreken dat een rechter of arbiter niet (meer) onpartijdig is. Het is een belangrijk uitgangspunt van de Nederlandse rechtstaat dat een rechter of arbiter vermoed wordt onpartijdig te zijn. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen die laten zien dat een rechter of arbiter kennelijk niet meer onpartijdig is. Er zal dan zo spoedig mogelijk moeten worden gewraakt. In een strafzaak gebeurt dat in de regel tijdens de zitting, maar het kan ook nadat de zitting al heeft plaatsgevonden. Dit moet dan wel zo spoedig mogelijk gebeuren.

Wat gebeurt er na de wraking?

De gewraakte rechter of rechters moeten na de wraking direct hun werk neerleggen. De griffier noteert de reden voor de wraking en er wordt gezocht naar andere rechters die plaats zullen nemen in de wrakingskamer. Soms duurt het een half uur om een wrakingskamer te vinden. Soms een paar dagen.

HelaasĀ bestaat de wrakingskamer vaak uit leden van dezelfde rechtbank of gerechtshof die wordt gewraakt. Voorbeeld: de strafzaak speelt bij de rechtbank van Amsterdam. Wanneer de Amsterdamse rechters worden gewraakt, bestaat de wrakingskamer vaak uit andere rechters van de rechtbank van Amsterdam. Directe collega’s buigen zich dan over het wrakingsverzoek. Het is beter wanneer een wrakingskamer bestaat uit rechters die geen directe collega’s zijn.

Wanneer het wrakingsverzoek wordt toegewezen, wordt de partijdige rechter van de zaak afgehaald en vervangen door een nieuwe rechter. In de praktijk leidt dit ertoe dat de strafzaak enige tijd zal stilliggen. De nieuwe rechter heeft immers tijd nodig zich in te lezen. Wanneer het wrakingsverzoek wordt afgewezen, zal de strafzaak meteen weer worden voortgezet.

Het wraken van een rechter is niet bedoeld als een hoger beroep tegen onwelgevallige beslissingen. Denk hier aan rechters die het verzoek om getuigen te mogen horen, hebben afgewezen. Wanneer een rechter dan wordt gewraakt, zal de wraking in de regel worden afgewezen. Hier bestaat een uitzondering op. Een processuele beslissing van de rechtbank of gerechtshof kan zo onbegrijpelijk zijn dat het niet anders kan dat de rechter toch partijdig is.

Heeft u het vermoeden dat een rechter (of rechters) niet meer onpartijdig is uw zaak. Overleg dan met een gespecialiseerd advocaat. U kunt ons bereiken op 035-3038110 of vul ons contactformulier in. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.

wraking- problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie