Medeplichtigheid

Wat is medeplichtigheid?

Medeplichtigheid is opgenomen in artikel 48 van het Wetboek van Strafrecht. Medeplichtigheid wordt gezien als het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van een misdrijf en/of het opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van een misdrijf.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Als u medeplichtig bent aan een misdrijf, dan betekent dit dat u de dader heeft geholpen bij het plegen van het misdrijf. Het kan ook betekenen dat u opzettelijk gelegenheid hebt geboden. Of dat u middelen en/of inlichtingen heeft verschaft. Met andere woorden, het bevorderen of makkelijker maken van een misdrijf. In geval van medeplichtigheid is de staf een derde lager dan wat de pleger kan krijgen.

Bij medeplichtigheid kan gedacht worden aan het op de uitkijk staan. Ook het vervoeren van daders naar een museum die daar een schilderij stelen, kan onder medeplichtigheid vallen. Een taxichauffeur die weet dat zijn klanten een strafbaar feit willen plegen en hen toch naar de plaats delict vervoert, kan dus medeplichtig zijn.

In de rechtspraak bestaat veel discussie over de vraag of een bijdrage aan het strafbare feit onder medeplichtigheid valt of onder medeplegen. Bij medeplegen is de bijdrage aan het strafbare feit van aanzienlijk gewicht. De daders worden bij medeplegen even hoog gestraft. Bovendien leidt medeplegen soms zelfs tot strafverhoging, zoals bij diefstal in vereniging of brandstichting in vereniging.

Wat is medeplichtigheid - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie