Legaliteitsbeginsel

Wat is het legaliteitsbeginsel?

Het legaliteitsbeginsel ligt verankerd in artikel 1 van ons Wetboek van Strafrecht. Daarin is bepaald: ‘geen feit is strafbaar dan op grond van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling’. Dit houdt – simpel gezegd – in dat niemand veroordeeld mag worden op basis van een feit waarvan niet voor het plegen ervan vaststond dat het strafbaar is. Er moet bijvoorbeeld duidelijk volgen uit een wettelijke bepaling welk specifiek gedrag onder welke voorwaarden strafbaar is. Ook mag iemand niet met terugwerkende kracht of op basis van het gewoonterecht worden veroordeeld. Dat laatste betekent dat een bepaling altijd op schrift gesteld moet zijn.

Wat is het legaliteitsbeginsel - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie