Verzoek tot uitlevering of overlevering

Er ligt een verzoek tot uitlevering of overlevering. Wat nu?

U wilt weten wat u kunt doen tegen een verzoek tot uitlevering of overlevering? Helaas zijn de mogelijkheden om iemand uit te leveren of over te leveren erg ruim. Dat wil echter niet zeggen dat er niets tegen te doen valt. Zo heeft de rechtbank Amsterdam in januari 2017 nog beslist dat iemand niet mocht worden overgeleverd aan Roemenië vanwege de mensonterende omstandigheden in de gevangenis.

Tip 1: In overleveringszaken bestaat zoiets als de verkorte procedure. Hiermee kunt u sneller worden overgeleverd. Ga niet akkoord met een dergelijk voorstel. Hiermee doet u afstand van essentiële rechten.

Tip 2: Wanneer uw familielid, partner of vriend in overleveringsdetentie zit en er nog niet op de uit- of overlevering is beslist, is het goed een schorsingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Wanneer degene voldoende nauwe banden heeft met Nederland, zal een rechter tamelijk snel overgaan tot schorsing van de detentie.

Tip 3: leg uw zaak in een vroeg stadium voor aan één van onze strafrechtspecialisten. U kunt ons bereiken op 035-3038110, maar u kunt ook uw vraag online stellen of een contactformulier invullen.

Wilt u weten wat het verschil is tussen overlevering en uitlevering? Klik hier.

verzoek tot uitlevering en overlevering - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie