Overlevering

Er ligt een verzoek tot overlevering. Wat nu?

U wilt weten wat u kunt doen tegen een verzoek tot overlevering? Helaas zijn de mogelijkheden om iemand naar een ander land over te leveren erg ruim. Dat wil echter niet zeggen dat er niets tegen te doen valt. Zo heeft de rechtbank Amsterdam in januari 2017 nog beslist dat iemand niet mocht worden overgeleverd aan Roemenië vanwege de mensonterende omstandigheden in de gevangenis.

 

Tip 1: In overleveringszaken bestaat zoiets als de verkorte procedure. Hiermee kunt u sneller worden overgeleverd. Ga niet akkoord met een dergelijk voorstel. Hiermee doet u afstand van essentiële rechten. Het belangrijkste recht waar u dan afstand van doet is het zogenaamde specialiteitsbeginsel. Dit beginsel brengt naar voren dat het land dat om overlevering verzoekt geen andere feiten mag vervolgen dan die in het verzoek tot overlevering staan.

 

Tip 2: Wanneer uw familielid, partner of vriend in overleveringsdetentie zit en er nog niet op het verzoek tot overlevering is beslist, kan het goed zijn een schorsingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Wanneer degene namelijk voldoende nauwe banden heeft met Nederland, kan de rechter overgaan tot schorsing van de detentie.

 

Tip 3: leg uw zaak in een vroeg stadium voor aan één van onze strafrechtspecialisten. U kunt ons bereiken op 035-3038110. U kunt ook ons online contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Wilt u weten wat het verschil is tussen overlevering en uitlevering? Klik hier.

Wanneer kan de overlevering worden geweigerd?

De wet noemt een aantal redenen waarom een overlevering kan worden geweigerd;

 1. het verzoek tot overlevering is onvoldoende feitelijk. In het moet worden opgenomen wanneer en waar iemand het strafbare feit heeft gepleegd. Ook de rol en mate van betrokkenheid moet duidelijk in het verzoek staan.
 2. een persoon kan zijn onschuld aantonen.
 3. een Nederlander of iemand die daarmee moet worden gelijkgesteld mag niet worden overgeleverd om een eerder opgelegde gevangenisstraf in het buitenland uit te zitten. Nederland zal in de praktijk de opgelegde gevangenisstraf overnemen.
 4. als de mensenrechten van iemand in het buitenland geschonden zullen worden.
 5. er mag geen sprake zijn van een vonnis waar de persoon nooit van heeft geweten en dat ondertussen onherroepelijk is. Dat laatste betekent dat er geen hoger beroep meer kan worden ingesteld.

 

verzoek tot uitlevering en overlevering - Problemen met justitie

 

2 Reacties

 1. R w

  Ik zit in Nederland in een encro zaak met een persoon die in België vast zit nou wilt België
  Dat Nederland mij overleverd naar België voor bewijst in encro zaak kan ik in Nederland
  En in België veroordeeld worden in dezelfde zaak ik ben in Nederland op voorwaarden vrij
  Mvg r

  1. Hermens Advocatuur

   Geachte heer,

   excuus dat onze reactie even op zich heeft laten wachten. De drukte liet een eerdere beantwoording even niet toe.

   Ik begrijp uw vraag zo dat deze ziet op het verbod van dubbele vervolging. Dat is een heel technisch leerstuk met heel veel nuances waar boekenkasten over vol geschreven zijn. Ik stel voor dat u mij daar eens over belt als u wilt. Dan kan ik sneller tot de kern komen.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hermens, advocaat

Plaats hier een openbare vraag of reactie