Overlevering

Er ligt een verzoek tot overlevering. Wat nu?

U wilt weten wat u kunt doen tegen een verzoek tot overlevering? Helaas zijn de mogelijkheden om iemand naar een ander land over te leveren erg ruim. Dat wil echter niet zeggen dat er niets tegen te doen valt. Zo heeft de rechtbank Amsterdam in januari 2017 nog beslist dat iemand niet mocht worden overgeleverd aan Roemenië vanwege de mensonterende omstandigheden in de gevangenis.

 

Tip 1: In overleveringszaken bestaat zoiets als de verkorte procedure. Hiermee kunt u sneller worden overgeleverd. Ga niet akkoord met een dergelijk voorstel. Hiermee doet u afstand van essentiële rechten. Het belangrijkste recht waar u dan afstand van doet is het zogenaamde specialiteitsbeginsel. Dit beginsel brengt naar voren dat het land dat om overlevering verzoekt geen andere feiten mag vervolgen dan die in het verzoek tot overlevering staan.

 

Tip 2: Wanneer uw familielid, partner of vriend in overleveringsdetentie zit en er nog niet op het verzoek tot overlevering is beslist, kan het goed zijn een schorsingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Wanneer degene namelijk voldoende nauwe banden heeft met Nederland, kan de rechter overgaan tot schorsing van de detentie.

 

Tip 3: leg uw zaak in een vroeg stadium voor aan één van onze strafrechtspecialisten. U kunt ons bereiken op 035-3038110. U kunt ook ons online contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Wilt u weten wat het verschil is tussen overlevering en uitlevering? Klik hier.

Wanneer kan de overlevering worden geweigerd?

De wet noemt een aantal redenen waarom een overlevering kan worden geweigerd;

  1. het verzoek tot overlevering is onvoldoende feitelijk. In het moet worden opgenomen wanneer en waar iemand het strafbare feit heeft gepleegd. Ook de rol en mate van betrokkenheid moet duidelijk in het verzoek staan.
  2. een persoon kan zijn onschuld aantonen.
  3. een Nederlander of iemand die daarmee moet worden gelijkgesteld mag niet worden overgeleverd om een eerder opgelegde gevangenisstraf in het buitenland uit te zitten. Nederland zal in de praktijk de opgelegde gevangenisstraf overnemen.
  4. als de mensenrechten van iemand in het buitenland geschonden zullen worden.
  5. er mag geen sprake zijn van een vonnis waar de persoon nooit van heeft geweten en dat ondertussen onherroepelijk is. Dat laatste betekent dat er geen hoger beroep meer kan worden ingesteld.

 

verzoek tot uitlevering en overlevering - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie