Schadevergoeding bij vrijspraak

Schadevergoeding bij vrijspraak

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit brengt dat op allerlei vlakken ellende met zich mee. Het is dan ook goed om te weten dat u recht heeft op een schadevergoeding wanneer u wordt vrijgesproken van een strafbaar feit. Wanneer de rechter u vrijspreekt, betekent dit namelijk dat de rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is om u te kunnen veroordelen.

Het recht op schadevergoeding na vrijspraak is geregeld in artikel 89 en 591a Wetboek van Strafvordering. Artikel 89 Wetboek van Strafvordering ziet op de immateriële schadevergoeding die toegekend kan worden. Immaterieel schadevergoeding is de vergoeding die u krijgt voor de tijd die u onterecht heeft vastgezeten in verzekering, voorlopige hechtenis of klinische observatie.

Artikel 591a Wetboek van Strafvordering ziet op materiële schadevergoeding. Dat is de schadevergoeding die u krijgt wegens vermogensschade. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de door u gemaakte reiskosten, verblijfkosten en parkeerkosten in verband met de zitting. Ook kunt u denken aan de door u geleden inkomstenderving. Bijvoorbeeld omdat u een 0-uren contract heeft en u een dag vrij heeft moeten nemen voor de zitting. Een vergoeding voor de kosten van uw advocaat valt eveneens onder dit artikel.

Binnen welke termijn kan ik om schadevergoeding verzoeken?

U kunt een verzoek tot schadevergoeding binnen 3 maanden na beëindiging van de rechtszaak indienen. Om precies te zijn heeft u na de zitting 3 maanden + 14 dagen de tijd om dit verzoek in te dienen. De termijn van 3 maanden gaat namelijk pas lopen nadat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden en de termijn om in hoger beroep of cassatie te gaan is verlopen.

Ik wil een verzoek tot schadevergoeding indienen. Wat nu?

U kunt proberen om zelf, of met behulp van familie of vrienden, een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. Toch adviseren wij u om dit over te laten aan een gespecialiseerde advocaat. U hoeft hier niets voor te betalen. De overheid zal de kosten van de advocaat voor het opstellen en indienen van een verzoek tot schadevergoeding namelijk vergoeden. Onze advocaten hebben veel ervaring met het opstellen van verzoeken tot schadevergoeding. U kunt ons bereiken op 035-3038110 of stuur een bericht via ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Schadevergoeding bij vrijspraak - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie