ontneming wederrechtelijk verkregen vermogen

Wat is ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen?

Bij ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen gaat het altijd om geld. Dit wordt ook wel een ontnemingszaak of een “plukze-zaak” genoemd. Juridisch is dit zeer complex. Wij willen dit echter in normale mensentaal uitleggen. Als het openbaar ministerie vermoedt dat de verdachte of veroordeelde geld heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten, dan kan er worden geprobeerd dat geld af te pakken. In 2017 werd er voor meer dan 221 miljoen euro van verdachten afgepakt. In de loop der jaren zijn de mogelijkheden om verdachten te plukken aanzienlijk verruimd. Het is niettemin vereist dat een verdachte veroordeeld is voor een strafbaar feit. Anders kan er niet worden ontnomen. Er zijn verschillende vormen van ontnemingszaken.

Welke vormen van ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen zijn er?

De wet kent er drie;

  1. In de eerste plaats wanneer een verdachte is veroordeeld voor een concreet strafbaar feit. Er wordt vermoed dat de verdachte geld met dit concrete feit heeft verdiend. Om die reden kan een ontnemingszaak worden opgestart. Deze vorm staat in artikel 36e lid 1 van het wetboek van strafrecht.
  2. In de tweede plaats kan erworden gekeken naar andere strafbare feiten die door een verdachte zijn begaan. Er moeten voldoende aanwijzingen bestaan dat de verdachte dat andere strafbare feit heeft begaan. Dit staat in artikel 36e lid 2 van het wetboek van strafrecht.
  3. Tot slot strafbare feiten die op een andere manier tot wederrechtelijk verkregen vermogen hebben geleid. Dit moet door het openbaar ministerie aannemelijk worden gemaakt. Dit staat in artikel 36e lid 3 van het wetboek van strafrecht.

Wat is het idee achter ontneming wederrechtelijk verkregen vermogen?

Volgens de wetgever mag misdaad niet lonen. Elke euro die er is verdiend met een strafbaar feit kan zodoende van de verdachte worden afgepakt. Hoewel verdachten dit als een straf ervaren, ziet de wetgever dit juridisch als een maatregel. Een maatregel waarmee de rechtmatige toestand wordt hersteld. In tegenstelling tot wat nog wel eens gedacht wordt, hoeft het wederrechtelijk verkregen vermogen niet te worden bewezen. Het mag op basis één bewijsmiddel worden geschat.

Hoe wordt het wederrechtelijk verkregen vermogen vastgesteld?

Er zijn twee manieren hoe het wederrechtelijk vermogen wordt vastgesteld;

  1. Concrete methode. Hier wordt er per delict berekend wat een verdachte volgens het openbaar ministerie heeft verdiend.
  2. Abstracte methode. Dit kan gedaan met een vermogensvergelijking of een kas opstelling.

Goed om te weten.

  • In grote ontnemingszaken is het altijd verstandig om te vragen om schriftelijke rondes. In die rondes worden dan standpunten ingenomen.
  • Ontnemingszaken gaan dus uit van schattingen. Dat wil zeggen dat de verdachte altijd een andere berekening kan maken. En die aan de rechter voorleggen.
  • Het gaat bij een ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen altijd om winst. Noodzakelijke kosten kunnen dus worden afgetrokken.

Het openbaar ministerie wil een ontnemingszaak tegen mij beginnen. Wat nu?

  • Het is belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat om de zaak te bespreken. Zoals eerder al opgemerkt zijn ontnemingszaken complex en behoorlijk technisch. Het is dus belangrijk dat u zich goed laat voorlichten. Ons kantoor Hermens Van Spanje Advocaten heeft veel grote ontnemingszaken gedaan. En daarbij ook bijgedragen aan de interpretatie van de wet.  Een voorbeeld vindt u hier. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook ons online contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Wat is ontneming - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie