Kraken

Wat is kraken?

Kraken is strafbaar gesteld in artikel 138a Wetboek van Strafrecht. Daarin is bepaald: “Hij die in een woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd, wederrechtelijk binnendringt of wederrechtelijk aldaar vertoeft, wordt, als schuldig aan kraken, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Kraken is het in strijd met de wet in gebruik nemen van een leegstaande woning of gebouw dat aan een ander toebehoort.

Sinds de invoering van de Wet kraken en leegstand in 2010 is kraken middels dit artikel een misdrijf, waarvoor iemand kan worden gestraft. De wet is in het leven geroepen omdat de kraakvoorvallen erger zouden zijn geworden en meer overlast zouden veroorzaken. Deze wet is bedoeld om het eigendomsrecht van de ander te beschermen. Het wordt niet wenselijk geacht dat mensen onrechtmatig leven in panden, ook al staan deze leeg.

Welke straf kan worden opgelegd?

Bij de oplegging van een straf voor kraken wordt met verschillende zaken rekening gehouden, net zoals in andere strafzaken. Er zal rekening moeten worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden, maar ook is het van belang of de verdachte al een strafblad heeft. Als de verdachte nog geen strafblad heeft, wordt er vaak gekozen voor een strafbeschikking. Er wordt in dat geval door het Openbaar Ministerie, zonder dat een rechter er aan te pas komt, een boete of taakstraf opgelegd.

De kans dat een kraker lang naar de gevangenis moet is klein. Op het kraken van een pand staat officieel een maximale gevangenisstraf van 1 jaar en geldboete van maximaal 8.500 euro. Deze straf kan 1 jaar hoger uitvallen als sprake is van geweld en/of bedreiging. De maximale geldboete die in dat geval kan worden opgelegd is 20.500 euro. Deze straffen kunnen tot slot met een derde worden verhoogd als twee of meer personen het misdrijf plegen.

Regelmatig komen krakers, vooral in de grotere steden van Nederland, in het nieuws door conflicten met de politie. Wordt u verdacht van het onrechtmatig vertoeven in een woning of gebouw? U kunt ons bereiken op 035-3038110 of stuur een bericht via ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Kraken - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie