Klaagschrift artikel 12 Sv

Wat is een klaagschrift artikel 12 Sv?

Een klaagschrift artikel 12 Sv wordt ook wel een klaagschrift tegen de niet verdere vervolging genoemd. Wanneer u hier als beklaagde mee wordt geconfronteerd, is er altijd een lange voorgeschiedenis aan vooraf gegaan. Iemand heeft namelijk aangifte tegen u gedaan. Die aangifte is in behandeling genomen door het openbaar ministerie. Volgens het openbaar ministerie was er onvoldoende om u succesvol te vervolgen. De persoon die aangifte heeft gedaan wilde kennelijk toch een oordeel van de rechter. Om die reden is er een klaagschrift tegen u ingediend. Dit klaagschrift wordt behandeld door het gerechtshof.

De minimumvereisten van het klaagschrift artikel 12 Sv

Het klaagschrift moet aan drie minimumvereisten voldoen;

 

  1. Allereerst mag u als klager niet anoniem een klaagschrift indienen. U bent verplicht uw naam hierin te vermelden.
  2. Ten tweede moeten concrete feiten naar voren worden gebracht in het klaagschrift.
  3. Ten slotte moet het klaagschrift gaan om een individueel geval. Een klacht die het algemene vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie aan de kaak wil stellen, is geen individueel geval. Een milieuvereniging kan bijvoorbeeld geen klaagschrift indienen tegen het geldende beleid inzake vervolging van milieudelicten.

Wanneer niet is voldaan aan één van bovengenoemde drie minimumvereisten, zal het klaagschrift tegen niet verdere vervolging hoe dan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het klaagschrift niet in behandeling zal worden genomen. Wel zal de klager de gelegenheid krijgen om een aangepast klaagschrift in te dienen.

Wie mag een klaagschrift indienen?

Volgens de wet kan een belanghebbende een klaagschrift indienen. Naast het slachtoffer van het strafbare feit, kan ook een rechtspersoon bevoegd zijn om een klaagschrift in te dienen. Dit is alleen mogelijk als uit de doelstelling en feitelijke werkzaamheden van de rechtspersoon blijkt dat zij een belang behartigt dat door het niet vervolgen van een strafbaar feit wordt getroffen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de ontvankelijkheid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij om een klaagschriftprocedure te starten tegen het niet vervolgen van iemand die zich arts noemt, maar dat is niet is. Tot slot kunnen ook verwanten en nabestaanden een klaagschrift indienen.

Er is tegen mij een klaagschrift artikel 12 Sv ingediend. Wat nu?

U heeft van het gerechtshof een brief ontvangen. In die brief wordt u opgeroepen om te worden gehoord. U heeft daarbij ook een stapel documenten gekregen. Aan de hand van die documenten wordt u gehoord. De klager wordt door het gerechtshof ook gehoord. Dat is niet op hetzelfde moment als waarop u wordt gehoord. Ons advies luidt dat u contact opneemt met een gespecialiseerd advocaat die u op de zitting voorbereid en ook met u meegaat naar de zitting. Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied. Wij zijn bereikbaar op 0353038110. U kunt ook ons online contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Klaagschrift tegen niet verdere vervolging - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie