Iemand in een hulpeloze toestand niet helpen

Wat is iemand in een hulpeloze toestand niet helpen?

Wat iemand in een hulpeloze toestand niet helpen, inhoudt, is vastgelegd in artikel 450 van ons Wetboek van Strafrecht. Daar staat: ‘’Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.’’

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Het gaat hier om een overtreding en geen misdrijf. Het uitgangspunt van de wet is dat u strafbaar bent wanneer u iemand in ogenblikkelijk levensgevaar, niet te hulp schiet. Die persoon moet uiteindelijk zijn overleden. Alleen in dit geval kan het niet te hulp komen namelijk strafbaar gesteld worden. Het is hierbij niet belangrijk of het slachtoffer is overleden omdat u het slachtoffer niet geholpen heeft.

U bent alleen strafbaar als u nalaat te helpen, terwijl u dit had kunnen doen zonder uzelf of anderen daarmee in gevaar te brengen. Mocht er aan het bieden van hulp wel gevaar hebben bestaan, bent u niet strafbaar.

Ik word verdacht van het niet helpen van iemand in een hulpeloze toestand. Wat nu?

Wordt u verdacht van het niet helpen van iemand in een hulpeloze toestand, heeft u een uitnodiging voor een verhoor ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wilt u liever worden gebeld? Geen probleem. U kunt ook ons contactformulier invullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor iemand in een hulpeloze toestand niet helpen zegt de wet dat een maximale gevangenisstraf van 3 maanden of een geldboete van maximaal € 4.100 worden opgelegd.

 

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie