Iemand in een hulpeloze toestand niet helpen

Wat is iemand in een hulpeloze toestand niet helpen?

Wat iemand in een hulpeloze toestand niet helpen, inhoudt, is vastgelegd in artikel 450 van ons Wetboek van Strafrecht. Daar staat: ‘’Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.’’

Wat betekent dat in normaal Nederlands?

U bent strafbaar wanneer u iemand in ogenblikkelijk levensgevaar niet te hulp schiet. Ook bent u strafbaar wanneer u heeft nagelaten iemand te waarschuwen. Iemand bevindt zich in een hulpeloze toestand wanneer er gevaar bestaat voor het leven of gezondheid van het slachtoffer. Dat terwijl deze persoon zichzelf niet kan redden.

U bent alleen strafbaar als u nalaat te helpen, terwijl u dit had kunnen doen zonder uzelf of anderen daarmee in gevaar te brengen. Mocht er aan het bieden van hulp wel gevaar hebben bestaan, dan bent u niet strafbaar.

Ik word verdacht van het niet helpen van iemand in een hulpeloze toestand. Wat nu?

Wanneer u verdacht wordt van het niet helpen van iemand in een hulpeloze toestand, zijn er verschillende aspecten van belang. Allereerst moet kunnen worden vastgesteld dat degene die in levensgevaar verkeerde, door dit levensgevaar is overleden. Alleen in dit geval kan het niet te hulp komen namelijk strafbaar gesteld worden. Het is hierbij niet belangrijk of het slachtoffer is overleden omdat u het slachtoffer niet geholpen heeft.

Daarnaast is het van belang dat u enkel strafbaar bent wanneer u zich bewust geweest bent van het ogenblikkelijke levensgevaar waar het slachtoffer in verkeerde. Als u zich hiervan niet bewust was, bent u niet strafbaar voor het niet helpen van iemand in een hulpeloze toestand.

Wordt u verdacht van het niet helpen van iemand in een hulpeloze toestand, heeft u een uitnodiging voor een verhoor ontvangen, neem contact op met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook ons contactformulier invullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor iemand in een hulpeloze toestand niet helpen, kan aan u een maximale gevangenisstraf van 3 maanden of een geldboete van maximaal Euro 4100,00 worden opgelegd.

 

Iemand in een hulpeloze toestand niet helpen - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie