Feitelijk leidinggeven

Wat is feitelijk leidinggeven?

In artikel 51 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht is bepaald dat iemand die feitelijk leiding geeft, óók kan worden vervolgd voor de misdrijven die de rechtspersoon heeft gepleegd. Daarvan kan alleen sprake zijn als de leidinggevende op de hoogte was van de strafbare gedragingen. Daarnaast moet hij/zij de mogelijkheid hebben gehad om deze te beëindigen. Dan pas is er sprake van feitelijk leiding geven.

In de rechtspraak

Er wordt veel gediscussieerd over dit onderwerp in de zittingszaal. Het belangrijkste en meest oude arrest is het Slavenburg II-arrest. Daarin is – simpel gezegd – bepaald dat wanneer iemand de taak heeft om binnen een rechtspersoon maatregelen te nemen die de strafbare gedraging zou hebben voorkomen en degene heeft die maatregelen niet genomen, dan heeft degene bewust de kans aanvaard dat het misdrijf gepleegd zou kunnen gaan worden. De verdachte kan dan worden veroordeeld voor feitelijk leidinggeven.

Meer recent heeft onze hoogste rechter, de Hoge Raad, nogmaals het beslissingskader verduidelijkt. Het strekt te ver dit kader hier uiteen te zetten. Wordt u verdacht van feitelijk leiding geven en wenst u overleg met een gespecialiseerd advocaat: neem dan contact met ons op via 035-303 8110. Wij zijn graag bereid de casus door te nemen om te bezien of we iets voor u kunnen doen.

Wat is feitelijk leidinggeven- Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie