Medisch onderzoek opgelegd door CBR

Ik moet van het CBR een medisch onderzoek ondergaan. Wat nu?

U moet van het CBR een medisch onderzoek ondergaan. Om uw rijbewijs te kunnen behouden moet u rijgeschikt zijn. Dat betekent dat u geen lichamelijke of geestelijke beperking mag hebben die mogelijk uw rijgeschiktheid kan beïnvloeden.

Tip 1: Leest u zich op de website van het CBR altijd goed in over de aandoening die mogelijk op u van toepassing is. De volgende beperkingen behoeven in ieder geval aandacht;

– ADHD
– Autisme
– Dementie
– Diabetes
– Epilepsie
– Functiebeperking
– Medicijnen
– Oogaandoeningen
– Parkinson
– Prothese
– Slaapapneu
– Steunhart

Tip 2: Laat u zich door een specialist uitgebreid voorlichten over de inhoud van het onderzoek, zodat u goed beslagen ten ijs komt.

Tip 3: Laat door een specialist onderzoeken of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van het CBR. Geef niet zomaar geld uit aan een advocaat. Een cursus of onderzoek bij het CBR kost al genoeg geld. Wij wijzen meer zaken af dan wij aannemen, omdat wij niets beloven wat wij niet kunnen waarmaken. Maar als er ook maar een kleine speld in de hooiberg is te vinden, dan zullen wij u daarop wijzen! Als specialisten op dit vlak hebben wij meermalen gepubliceerd over dit onderwerp.

Tip 4: Controleer hoeveel tijd u heeft voor het indienen van een bezwaarschrift. U heeft altijd slechts zes weken de tijd na ontvangst van de brief. Laat u zich vrijblijvend adviseren door een van onze advocaten over de slagingskans van uw bezwaar. Belt u naar 035-3038110 of vult u het contactformulier in op deze pagina. U mag uw vraag ook online stellen.

Ik moet van het CBR een medisch onderzoek ondergaan - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie