CBR-cursus

Ik moet naar een cursus van het CBR. Wat nu?

U moet naar een cursus van het CBR. Het CBR kan u een cursus of een onderzoek opleggen.

Er zijn drie verschillende cursussen:

– Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA)

De LEMA-cursus is een cursus over de risico’s van alcohol in het verkeer. Deze cursus wordt opgelegd aan automobilisten bij wie een ademalcoholgehalte is geconstateerd tussen de 350 ug/l en 435 ug/l. Voor beginnend bestuurders geldt een promillage tussen de 220 ug/l en 350 ug/l. U bent verplicht deel te nemen aan de cursus. Als u niet verschijnt of te laat verschijnt, dan zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. Cursisten dienen de kosten van de cursus zelf te voldoen.

Tegen de oplegging van een LEMA-cursus kan binnen zes weken bezwaar worden aangetekend. Bent u van mening dat u ten onrechte aan deze cursus moet deelnemen? Laat u dan door onze specialisten adviseren of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen. Wij zullen de zaak met u bespreken en beoordelen in hoeverre de kosten opwegen tegen de winst. De kosten van een advocaat zijn namelijk soms hoger dan van de cursus. In dat geval is het alleen zinvol om een procedure te starten als u recht heeft op pro deo rechtsbijstand of als het voor u een principekwestie betreft. Daar zijn wij heel eerlijk over. Wij beloven u niets, wat wij niet kunnen waarmaken.

Neemt u contact op via 035-3038110, stel uw vraag online of via ons contactformulier.

– Educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA)

De EMA-cursus is een cursus over alcohol en verkeersdeelname. Deze cursus wordt opgelegd aan automobilisten bij wie een alcoholpromillage tussen de 435 ug/l en 570 ug/l is geconstateerd (bij beginnend bestuurders tussen de 350 ug/l en 435 ug/l). De cursus bestaat uit een gesprek en drie cursusdagen. U bent verplicht deel te nemen aan de cursus. Als u niet verschijnt of te laat verschijnt dan zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. Cursisten dienen de kosten van de cursus zelf te voldoen.

Tegen de oplegging van een EMA-cursus kan binnen zes weken bezwaar worden aangetekend. Bent u van mening dat u ten onrechte aan deze cursus moet deelnemen? Laat u dan door onze specialisten adviseren of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen. Wij zullen de zaak met u bespreken en beoordelen in hoeverre de kosten opwegen tegen de winst. De kosten van een advocaat zijn namelijk soms hoger dan van de cursus. In dat geval is het alleen zinvol om een procedure te starten als u recht heeft op pro deo rechtsbijstand of als het voor u een principekwestie betreft. Daar zijn wij heel eerlijk over. Wij beloven u niets, wat wij niet kunnen waarmaken.

Neemt u contact op via 035-3038110, stel uw vraag online of via ons contactformulier.

– Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

De EMG-cursus wordt opgelegd aan automobilisten die de verkeersregels volgens het CBR bij herhaling hebben overtreden. Deze cursus wordt ook wel de “huftercursus” genoemd. Tijdens deze cursus moet de bestuurder leren over de gevaren in het verkeer. De cursus duurt drie dagen en u bent verplicht om eraan deel te nemen. Als u niet verschijnt of te laat verschijnt dan zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. Cursisten dienen de kosten van de cursus zelf te voldoen.

Tegen de oplegging van een EMG-cursus kan binnen zes weken bezwaar worden aangetekend. Bent u van mening dat u ten onrechte aan deze cursus moet deelnemen? Laat u dan door onze specialisten adviseren of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen. Wij zullen de zaak met u bespreken en beoordelen in hoeverre de kosten opwegen tegen de winst. De kosten van een advocaat zijn namelijk soms hoger dan van de cursus. In dat geval is het alleen zinvol om een procedure te starten als u recht heeft op pro deo rechtsbijstand of als het voor u een principekwestie betreft. Daar zijn wij heel eerlijk over. Wij beloven u niets, wat wij niet kunnen waarmaken.

Neemt u contact op via 035-3038110, stel uw vraag online of via ons contactformulier.

Ik moet van het CBR naar een cursus - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie