Wat is medeplichtigheid?

In artikel 47 lid 1 sub 1 van ons Wetboek van Strafrecht is bepaald dat ‘als daders van een strafbaar feit worden gestraft zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen’.

Wat betekent dat in normaal Nederlands? Wat is medeplichtigheid?

Als je medeplichtig bent aan een misdrijf dan betekent dit dat je de dader behulpzaam bent geweest bij het plegen van het misdrijf. Het kan ook betekenen dat je opzettelijk gelegenheid hebt geboden of dat je middelen of inlichtingen hebt verschaft tot het plegen van het misdrijf. In de wet is bepaald dat je straf in geval van medeplichtigheid een derde lager is dan wat de pleger kan krijgen. Som is het lastig te beoordelen of er sprake is geweest van medeplegen of medeplichtigheid. Daarover wordt veel discussie gevoerd in de zittingszaal.

Plaats hier een openbare vraag of reactie