Wat is medeplichtigheid?

In artikel 47 lid 1 sub 1 van ons Wetboek van Strafrecht is bepaald dat ‘als daders van een strafbaar feit worden gestraft zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen’. Wat betekent dat in normaal Nederlands? Wat is medeplichtigheid? Als je medeplichtig bent aan een misdrijf dan betekent dit dat je de dader […]

Lees meer >