Wederspannigheid

Wat is wederspannigheid?

Wat wederspannigheid inhoudt, is vastgelegd in artikel 180 van ons Wetboek van Strafrecht. Daar staat:

‘’Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als schuldig aan wederspannigheid gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.’’

Wat betekent dat in normaal Nederlands?

Simpel gezegd spreken we van wederspannigheid wanneer u zich met geweld of onder bedreiging met geweld verzet tegen een handeling van een ambtenaar. Het vereiste van (bedreiging met) geweld moet ruim worden uitgelegd. Dit betekent dat veel handelingen als (bedreiging met) geweld zullen worden aangemerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan duwen en trekken, terwijl dat in de volksmond misschien niet als geweld wordt aangeduid.

Voor wederspannigheid is het voorts van belang dat het verzet heeft plaatsgevonden ten tijde van de handeling van de ambtenaar. De ambtenaar moet bevoegd zijn geweest om de handeling uit te voeren. Vaak zal deze bevoegdheid uit de wet voortvloeien. U moet tot slot wel hebben geweten dat de handeling werd uitgevoerd door iemand die daartoe bevoegd was.

We spreken ook van wederspannigheid wanneer u zich met geweld of met bedreiging hiermee verzet tegen iemand die bijstand verleent aan de ambtenaar. Het is hier van belang dat de bijstand op verzoek van de ambtenaar of op grond van een wettelijke verplichting aan u wordt verleend. Wanneer personen spontaan hulp verlenen aan een ambtenaar en u verzet zich hiertegen, kan u niet worden veroordeeld voor wederspannigheid.

Ik word verdacht van wederspannigheid. Wat nu?

U kunt alleen worden veroordeeld voor wederspannigheid wanneer u zich heeft verzet tegen het handelen van de ambtenaar terwijl u ervan op de hoogte was dat degene die handelde een bevoegde ambtenaar was. Dit hoeft lang niet altijd het geval te zijn geweest. Ook moet worden onderzocht of de ambtenaar rechtmatig heeft gehandeld. Neem contact op met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaat om u te laten bijstaan en te adviseren. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring en kijken graag met u mee.

Welke straf kan opgelegd worden?

Voor wederspannigheid kan u een maximale gevangenisstraf van één jaar of een geldboete van € 8.200 worden opgelegd.

Wordt u gehoord door de politie terzake weerspannigheid? Of heeft u al een dagvaarding gekregen? Neem gerust vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde advocaat van ons kantoor via 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wederspannigheid - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie