ontucht met dieren

Wat is ontucht met dieren?

Dieren worden in Nederland sinds 2010 beschermd tegen handelingen die hun seksuele integriteit kunnen schaden. Het gaat dan om ontuchtige handelingen. Artikel 254 van het Wetboek van Strafrecht luidt daarom “Hij die ontuchtige handelingen pleegt met een dier wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Ontuchtige handelingen die een persoon met een dier verricht zijn strafbaar. De wet spreekt bewust niet van seksuele handelingen. Een handeling zoals het kunstmatig insemineren is namelijk een seksuele handeling. Het zou merkwaardig zijn wanneer dit strafbaar is en gaat simpelweg niet in tegen de goede zeden.

Om te kunnen spreken van een ontuchtige handeling dient de handeling in strijd te zijn met de sociaal-ethische norm. Het intiem knuffelen of aaien van een dier is onder normale omstandigheden vanzelfsprekend niet in strijd met de sociaal-ethische norm. Het seksueel stimuleren of seksueel binnendringen van een dier is daarmee wel in strijd.

Wanneer een persoon gedwongen wordt seksuele handelingen met een dier te verrichten, maakt de wet een uitzondering. Die persoon is niet strafbaar.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf voor het plegen van ontucht met dieren is anderhalf jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal € 20.500. Met de juiste verdediging zal de maximale straf niet worden opgelegd.

Heeft u een dagvaarding ontvangen of bent u uitgenodigd voor verhoor? Overleg met een gespecialiseerde strafadvocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook een online contactformulier invullen dat op deze website staat. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Plaats hier een openbare vraag of reactie