Stroperij

Wat is stroperij?

In artikel 314 Wetboek van Strafrecht is bepaald: “Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen personen, geheel of ten dele aan een ander toebehorende klei, bagger, ongesneden veen, zand, aarde, grind, puin, mestspeciën, zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, mos, onbewerkt en niet vervoerd hak- of sprokkelhout, ongeplukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te veld staand gras of te veld staande of na de oogst achtergebleven veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan stroperij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Stroperij is een vorm van diefstal waarbij natuurproducten zoals klei, zand, bladeren, sprokkelhout of (overgebleven) vruchten van na de oogst in strijd met de wet door iemand worden weggenomen en toegeëigend. Hierbij wordt geen geweld gebruikt of met geweld gedreigd. Bloemen vallen gek genoeg niet onder dit artikel. Dat komt omdat de waarde van bloemen vele malen hoger kan zijn. Ongeplukte tomaten en komkommers worden bijvoorbeeld ook beschouwd als ‘ongeplukte boomvruchten’, ook al groeien deze in een kas. Het wegnemen hiervan wordt dus gezien als stroperij.

Welke straf wordt opgelegd voor stroperij?

Voor stroperij kan een maximale gevangenisstraf van een maand en/of een geldboete ter hoogte van 4.100 euro worden opgelegd. Indien er sprake is van herhaling binnen twee jaar dan wordt de straf verhoogd. In dat geval kan er een gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden en/of een geldboete ter hoogte van 4.100 euro worden opgelegd. Een zaak kan met een strafbeschikking worden afgedaan, maar u kunt ook bij de rechtbank, sector kanton, worden gedagvaard. Er zijn omstandigheden waaronder de stroperij zijn gepleegd, waardoor de straf vele malen hoger kan uitvallen. Denkt u hierbij aan het stropen met behulp van een voertuig, het geval waarbij de stroper gelegenheid heeft gemaakt van een (bos)brand of als er sprake is geweest van braak. Wilt u weten welke straf er in uw specifieke situatie opgelegd kan worden? Dan kunt u het beste even contact met ons opnemen via telefoonnummer 035 – 3038110.

Wordt u verdacht van stroperij en bent u opgeroepen voor verhoor? Of heeft u een dagvaarding ontvangen vanwege stroperij? Neemt u zo snel mogelijk contact op met een ervaren advocaat van ons kantoor. Bel met het nummer 035- 3038110 of vul het contactformulier in op deze pagina.

Stroperij - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie