Openbare dronkenschap

Wat is openbare dronkenschap?

Wat openbare dronkenschap inhoudt, is vastgelegd in artikel 453 van ons Wetboek van Strafrecht. Daar staat: ‘’Hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de eerste categorie.’’

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Simpel gezegd is er sprake van openbare dronkenschap wanneer u zich, terwijl u dronken bent, bevindt op de openbare weg. Van belang is dat uw dronkenschap kennelijk is. Dit betekent dat het zó duidelijk zichtbaar is dat u dronken bent, dat het aanstoot kan geven/kan hinderen. Het is hiervoor niet van belang dat een ander daadwerkelijk ergernis heeft ondervonden. Het gaat slechts om de mogelijkheid dat iemand anders er aanstoot aan kan hebben genomen. Een voorbeeld van kennelijke dronkenschap is dat u midden in de nacht over straat loopt en hard aan het schreeuwen bent.

Dat u zich in kennelijke staat van dronkenschap bevond, moet blijken uit bepaalde feiten en omstandigheden. Deze feiten en omstandigheden kunnen als bewijs dienen om aan te tonen dat u dronken was.

Ik word verdacht van openbare dronkenschap. Wat nu?

Wanneer u verdacht wordt van openbare dronkenschap, helpen wij u graag. De straffen die kunnen worden opgelegd, zijn niet zo hoog. Toch kan het voor u van belang zijn om een veroordeling te voorkomen, bijvoorbeeld omdat u absoluut geen strafblad wilt hebben. Met een strafblad bestaat namelijk de kans dat uw verzoek om een Verklaring Omtrent Gedrag (afgekort VOG) wordt afgewezen. Het kunnen overleggen van een VOG is voor een groot aantal banen verplicht. Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Welke straf kan opgelegd worden?

Voor openbare dronkenschap kan aan u een maximale hechtenis van twaalf dagen of een geldboete van € 410,00 worden opgelegd. Met een goede verdediging wordt de maximale straf niet opgelegd.

 

Openbaar dronkenschap - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie