Handel in verboden middelen

Wat is drugshandel?

Het handelen in drugs die niet bestemd zijn voor geneeskundige of wetenschappelijke doeleinden is verboden. Artikel 2 onder B van de Opiumwet stelt het verkopen, afleveren en verstrekken van harddrugs strafbaar. Artikel 3 onder B van de Opiumwet stelt vervolgens het verkopen, afleveren en verstrekken van softdrugs strafbaar.

Onder het verkopen van drugs moet worden verstaan het sluiten van een deal. Ruilen kan hier ook onder vallen. Het afleveren van drugs ziet op het feitelijk overbrengen van de drugs naar aanleiding van een deal. Onder verstrekken valt iedere vorm van het feitelijk ter beschikking stellen van drugs, ongeacht om welke reden dit gebeurt. Een verzamelnaam voor het verkopen, afleveren en verstrekken van drugs is dus ‘drugshandel’.

Ik word verdacht van drugshandel. Wat nu?

Wanneer u wordt verdacht van drugshandel zijn verschillende aspecten van belang. Allereerst moet worden vastgesteld of u wordt verdacht van het handelen in harddrugs of softdrugs. De handel in softdrugs in coffeeshops wordt namelijk aan de hand van bepaalde gedoogvoorwaarden gedoogd. Enkel wanneer men zich niet aan de gedoogvoorwaarden houdt, ligt een eventuele vervolging op de loer.

Daarnaast moet worden gekeken naar de opzet. Bij drugsdelicten wordt opzet op het plegen van een drugsdelict vrij snel aangenomen. Om deze reden ligt het voor de hand in de strafzaak op andere punten te focussen. Zo kan worden geconcentreerd op het bewijs in de strafzaak of de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Hierbij kunnen onze advocaten goed helpen.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor het verkopen van harddrugs kan een gevangenisstraf van maximaal acht jaar worden opgelegd of een geldboete van Euro 82.000. Daarnaast worden de drugs bij ontdekking direct in beslag genomen. Wanneer u wordt opgepakt voor de verkoop van softdrugs (bijvoorbeeld 30 gram) kan u een maand gevangenisstraf worden opgelegd of een lagere boete van 4100 euro. Als het gaat om een grotere hoeveelheid kan dit oplopen tot een maximale gevangenisstraf van 2 jaar en een geldboete Euro 20.500 euro.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Of bent u uitgenodigd voor verhoor? Neem contact op een met gespecialiseerde advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Drugshandel - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie