Binnentreden van de politie

Wanneer mag de politie een woning binnentreden?

De regels over het binnentreden van de politie staan in de Algemene wet op het binnentreden en het Wetboek van Strafvordering. Binnentreden is iets anders dan doorzoeken. Dat laatste werd vroeger huiszoeking genoemd. Bij doorzoeken moet er altijd worden gedacht aan het openen van deuren, kasten of lades.

 

Er zijn veel situaties denkbaar, maar we geven alvast wat voorbeelden die we vaak tegenkomen;

 

 • het is mogelijk dat de politie toestemming krijgt van iemand in de woning om de woning te betreden. Het enige dat de politie dan nog dient te doen is zich te legitimeren en het doel van het bezoek te vertellen.
 • Wanneer er geen toestemming wordt gegeven, moet de politie een machtiging hebben  om binnen te treden. Er zijn bijzondere wetten waarin verschillende regels gelden.
 • Als de politie iets in beslag wil nemen, mag er zonder toestemming worden binnengetreden als er sprake is van een heterdaad situatie of wanneer het gaat om een verdenking waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.
 • Wanneer de politie het vermoeden heeft dat er wapens in een woning liggen, dan kan worden binnengetreden op grond van artikel 49 van de Wet wapens en munitie. Binnentreden kan dan zelfs op basis van een anonieme tip. Dat heeft onze hoogste rechter, de Hoge Raad, in deze uitspraak bepaald. Niet alle anonieme informatie mag leiden tot een doorzoeking tegen de wil van een bewoner. Binnentreden is namelijk een ingrijpende inbreuk op het huisrecht en de persoonlijke levenssfeer van burgers. Bij de beoordeling of op basis van een anonieme tip had mogen worden binnengetreden spelen een aantal factoren een rol. De anonieme informatie moet ‘concreet en gedetailleerd’ zijn en de politie moet de informatie op haar betrouwbaarheid hebben getoetst.

Wat is de consequentie wanneer de politie onrechtmatig binnentreed?

Dat verschilt van geval tot geval. Als de politie onrechtmatig binnentreed, is er sprake van een vormverzuim. Sinds 2004 heeft de Hoge Raad laten zien nog maar weinig op te hebben met dit leerstuk. De Hoge Raad wil eigenlijk niet meer dat er gevolgen worden verbonden aan vormverzuimen. Toch willen rechters bij gerechtshoven en rechtbanken nog wel hun eigen koers varen. Een beroep doen op een vormverzuim kan dus zeker zin hebben. Het moet alleen goed worden uitgelegd door de advocaat.

 

Denkt u dat er in uw zaak sprake is van onrechtmatig binnentreden en wenst u overleg met een gespecialiseerde advocaat, neem contact op met 0683568246. U kunt ook ons contactformulier invullen. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Politie binnentreden - Problemen met justitie

 

10 Reacties

 1. F.T.

  L.S.,

  Situatie:
  In een woning is ter decoratie een aantal opgezette (geprepareerde) vogels aanwezig, waarvan de meeste wel maar sommigen niet voorzien zijn van een merkteken, het z.g.n. ‘loodje’, terwijl dit strikt genomen wel zou moeten.
  (dit is mede omdat die vogels al in de jaren 50-70 zijn gevonden en toen zijn opgezet door kennissen voor een ‘vriendenprijsje’).

  Vanaf de openbare weg zijn enkele vogels te zien, maar niet of zij wel een loodje hebben of niet.
  Dit is vaak pas mogelijk als je de dieren in de hand hebt.

  Vraag:
  Is dit voldoende voor een ‘redelijk vermoeden’, is de evt. overtreding überhaupt zwaar genoeg en mag de politie die e.e.a. vanaf de straat ziet dan binnentreden en onder welke voorwaarden, om vast te stellen of alles reglementair is (of niet)?

  Alvast dank.
  Felix.

  1. zegmijnnaamniet

   Geachte,

   u beschrijft een zeer uitzonderlijke en ook interessante casus. Daarom eerst een wedervraag: is de politie al bij u binnen geweest en zo ja, wat is er toen gebeurd?

   In zijn algemeenheid kunnen we het volgende zeggen. De politie mag een woning betreden wanneer er sprake is een ontdekking op heterdaad of wanneer er sprake is van een verdenking van een feit dat is genoemd in artikel 67 van het wetboek van strafvordering. In dit artikel is een bepaling opgenomen omtrent de Wet dieren. Aangezien het hier om uitzonderlijke casus gaat, zouden we dit voor u kunnen uitzoeken. U kunt telefonisch contact met mij opnemen om dit nader te bespreken. U kunt mij bereiken op 0683568246.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hermens, advocaat

 2. T

  Bij onterecht geluidsoverlast die is doorgegeven door de buren heeft de politie mij toch een waarschuwing gegeven en gezegd dat bij de volgende melding. Dat we mogelijk boete krijgen of dat onze geluidsapparatuur in beslag wordt genomen.

  Mag de politie zonder mij toestemming de volgende keer zomaar naar binnen gaan en mijn geluidsapparatuur meenemen (met of zonder mijn toestemming?).

  1. zegmijnnaamniet

   Geachte,

   Ik vrees dat de politie ook zonder uw toestemming de woning mag betreden en ook de geluidsapparatuur in beslag mag nemen. Voorwaarde is wel dat het zal moeten gaan om een situatie van heterdaad.

   Met vriendelijke groet,

   Peter Hermens, advocaat.

 3. J.S.

  Beste,

  27-06-2019

  In ijmuiden is gisteren in het haven gebied zoals ze het zelf noemen een grote actie gehouden.
  Hierbij viel men talloze bedrijfspanden binnen en zo ook enkele daargelegen woningen.
  Als er niet werd meegewerkt binnen een uur toegang te verlenen gingen ze over tot binnendringen met slotenmaker.

  Mijn vraag is hier, mag en kan dit zomaar op zulk grote schaal? Razia is hier wat bij mij als eerste in mij opkomt. Ik stoor me vreselijk aan dit soort praktijken evenals het stelselmatig grote controles langs de weg.
  Dit laatste word hier niet besproken dat snap ik.

  Mvg,

  John

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte,

   U stelt een goede vraag. Justitie mag niet zomaar een groep bedrijven aanwijzen waar zij binnen willen treden. Zij hebben concrete aanwijzingen nodig dit te mogen doen. Nu zal het voor u niet duidelijk zijn wat die aanwijzingen zijn, aangezien justitie u dat ook niet hoeft te vertellen. Als hoofdregel geldt dat er een bevel tot binnentreden moet zijn. U doet er ook altijd goed aan hiernaar te vragen. Er zijn uitzonderingen in de wet opgenomen waarmee het mogelijk is ook te mogen binnentreden zonder bevel, maar er om vragen is altijd goed. Verder ook dat u geen toestemming geeft om binnen te treden en te eisen dat dit ook wordt opgenomen in het proces-verbaal. Als justitie dan nog steeds naar binnen wilt, adviseren wij wel de politie onder protest binnen te laten.

   We hopen dat u iets aan deze informatie heeft. Mocht u nog overleg willen, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met kantoor.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

 4. A. S.

  Mag politie een huid binnenvallen met gegronde reden terwijl er niemand aanwezig is? Ook als daar 2 honden zijn op dat moment?

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   Geachte,

   wij zouden nog iets meer informatie van u nodig hebben om een volledig antwoord te kunnen geven op uw vraag. Zo is bijvoorbeeld van belang met welke reden precies de politie is binnengetreden. Met de informatie die u nu geeft, kunnen wij voorlopig zeggen dat er niet meteen een reden is waarom de politie dit niet mocht.

   Mochten wij nog iets voor u kunnen betekenen, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

 5. Quirin

  Wilde graag weten of de politie zomaar gemachtigd is om een garage (van woonhuis)van ons open te maken.en.binnen te treden zonder papierwerk
  Mvg

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   geachte heer/mevrouw,

   wij zouden iets meer informatie nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden. In een grote lijn kunnen wij er wel het volgende over zeggen. Een leefgebied zoals een woning geniet meer privacy dan bijvoorbeeld bedrijfspand. Het is aan de hand van uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heel goed te betogen dat een garage die hoort bij een woning eigenlijk evenveel privacybescherming geniet als een woning. Niettemin is het betreden van een garage zonder – zoals u noemt – papierwerk onder omstandigheden mogelijk wanneer er bijvoorbeeld sprake is van gerechtvaardigde spoed bij de justitiële autoriteiten.

   Mocht u meer van gedachten willen wisselen, dan kunt u ons bereiken op 035-3038110. Wij denken graag met u mee.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

Plaats hier een openbare vraag of reactie