Binnentreden van de politie

Wanneer mag de politie binnentreden?

De regels over het binnentreden van de politie staan in de Algemene wet op het binnentreden. Daarin staat dat de politie alleen mag binnentreden als de bewoner daar toestemming voor heeft gegeven. In dat geval moet men zich legitimeren en het doel van het bezoek mededelen. Als er door de bewoner geen toestemming is gegeven, dan moeten de ambtenaren een machtiging hebben gekregen om binnen te treden. In verschillende bijzondere wetten zijn hierover nadere regels vastgelegd.

Wanneer de politie het vermoeden heeft dat er wapens in een woning liggen, dan kan worden binnengetreden op grond van artikel 49 van de Wet wapens en munitie. Binnentreden kan dan zelfs op basis van een anonieme tip. Dat heeft onze hoogste rechter, de Hoge Raad, in deze uitspraak bepaald. Niet alle anonieme informatie mag leiden tot een doorzoeking tegen de wil van een bewoner. Binnentreden is namelijk een ingrijpende inbreuk op het huisrecht en de persoonlijke levenssfeer van burgers. Bij de beoordeling of op basis van een anonieme tip had mogen worden binnengetreden spelen een aantal factoren een rol. De anonieme informatie moet ‘concreet en gedetailleerd’ zijn en de politie moet de informatie op haar betrouwbaarheid hebben getoetst.

Wat is de consequentie wanneer de politie onrechtmatig binnentreed?

Dat verschilt van geval tot geval. Als de politie onrechtmatig binnentreed, is er sprake van een vormverzuim. Sinds 2004 heeft de Hoge Raad laten zien nog maar weinig op te hebben met dit leerstuk. Toch willen rechters bij gerechtshoven en rechtbanken nog wel hun eigen koers varen. Een beroep doen op een vormverzuim kan dus zeker zin hebben. Het moet alleen goed worden uitgelegd door de advocaat.

Denkt u dat er in uw zaak sprake is van onrechtmatig binnentreden en wenst u overleg met een gespecialiseerd advocaat, neem contact op met 035-3038110. U kunt ook ons contactformulier invullen. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Politie binnentreden - Problemen met justitie

 

2 Comments

 1. Quirin

  Wilde graag weten of de politie zomaar gemachtigd is om een garage (van woonhuis)van ons open te maken.en.binnen te treden zonder papierwerk
  Mvg

  1. Reactie: Hermens Van Spanje Advocaten

   geachte heer/mevrouw,

   wij zouden iets meer informatie nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden. In een grote lijn kunnen wij er wel het volgende over zeggen. Een leefgebied zoals een woning geniet meer privacy dan bijvoorbeeld bedrijfspand. Het is aan de hand van uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heel goed te betogen dat een garage die hoort bij een woning eigenlijk evenveel privacybescherming geniet als een woning. Niettemin is het betreden van een garage zonder – zoals u noemt – papierwerk onder omstandigheden mogelijk wanneer er bijvoorbeeld sprake is van gerechtvaardigde spoed bij de justitiële autoriteiten.

   Mocht u meer van gedachten willen wisselen, dan kunt u ons bereiken op 035-3038110. Wij denken graag met u mee.

   Met vriendelijke groet,

   Hermens Van Spanje Advocaten
   http://www.hermensvanspanje.nl/

Plaats hier een openbare vraag of reactie