Bigamie

Wat is bigamie?

Het is in Nederland verboden om met meer dan één persoon getrouwd te zijn. Het met twee partners gehuwd zijn heet officieel ‘bigamie’. Bigamie is strafbaar gesteld in artikel 237 Wetboek van Strafrecht.

Artikel 237 Wetboek van Strafrecht bepaalt dat:

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:

  1. hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat;
  2. hij die een huwelijk aangaat, wetende dat de wederpartij daardoor een dubbel huwelijk aangaat.

Indien hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat, aan de wederpartij zijn gehuwde staat heeft verzwegen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Binnen verschillende culturen, voornamelijk buiten Europa, is het niet strafbaar om meer dan twee huwelijkspartners te hebben. Het gaat dan vaak om één man met meerdere vrouwen. Nederland staat dit echter niet toe en stelt dit strafbaar. Zowel diegenen die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat, als diegenen die dit huwelijk aangaat in de wetenschap dat de ander al getrouwd is, zijn strafbaar. Indien de persoon die het dubbele huwelijk aangaat zijn of haar eerdere huwelijk verzwijgt voor de ander, staat hier een hogere straf op.

Ik word verdacht van bigamie. Wat nu?

Voor het  bewijzen van bigamie moet worden bewezen dat de verdachte wist dat hij of zij nog gehuwd was. Hieronder valt ook voorwaardelijk opzet, wat betekent dat voldoende is dat iemand de aanmerkelijke kans aanvaart dat hij of zij nog getrouwd is. Deze situatie klinkt ongewoon, maar kan zich voordoen wanneer een persoon bijvoorbeeld niet weet of zijn of haar echtgenoot/echtgenote nog leeft.

Het komt relatief weinig voor dat een verdachte voor bigamie wordt vervolgd. Wanneer u door het openbaar ministerie toch wordt vervolgd, is het belangrijk zich te laten bijstaan door gespecialiseerde advocaat. U kunt ons bereiken op 035-30381010. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Welke straf kan worden opgelegd?

Wanneer u wordt veroordeeld voor bigamie kan de rechter uw maximaal vier jaar gevangenisstraf opleggen of een geldboete van 20.500 euro. Met de juiste verdediging wordt de maximumstraf niet opgelegd.

Bigamie - Problemen met justitie

2 Comments

  1. Anoniem

    Wat is de straf bij dubbele bigamie, m.n. wanneer persoon en in nederland en in indosesie en in thailand trouwt en zijn huwelijken verzwijgt

Plaats hier een openbare vraag of reactie