Belastingfraude

Wat is belastingfraude?

Belastingfraude wordt ook wel een fiscaal strafbaar feit genoemd. Er is vaak sprake van een voordeel voor de burger die zich hieraan schuldig maakt: er wordt te weinig belasting betaald, waardoor de burger meer geld overhoudt. Dit is voor de overheid een nadeel.

Er zijn verschillende vormen, waaronder: belastingontduiking, douane delicten, het opzettelijk niet tijdig doen van belastingaangifte, het opzettelijk niet bijhouden van de bedrijfsadministratie, witwassen, et cetera.

Ik word verdacht van belastingfraude. Wat nu? 

Net zoals bij bijstandsfraude wordt belastingfraude gezien als diefstal van overheidsgeld, nu er niet of te weinig belasting wordt betaald. Van belang hiervoor is dat u op de hoogte was van het feit dat u iets verkeerd deed. Het kan ook zo zijn dat jij per ongeluk iets verkeerd hebt ingevuld of niet goed hebt begrepen. Om deze reden kan je bij verhoren en/of een terechtzitting jouw verhaal doen. Hiervoor moet je goed voorbereid zijn en adviseren we je een advocaat te raadplegen.

Welke straf kan worden opgelegd?

De consequenties van belastingfraude kunnen worden verdeeld in twee categorieën: de maatregelen van de belastingdienst zelf en een vervolging van het Openbaar Ministerie.

De belastingdienst kan besluiten jou een vergrijp- of verzuimboete op te leggen. Het gaat hier om lichtere belastingvergrijpen. Indien het een wat grotere belastingfraude betreft, kan het Openbaar Ministerie overgaan tot strafrechtelijke vervolging voor fraude.

Als je wordt vervolgd voor belastingfraude, heeft het Openbaar Ministerie de keuze uit verschillende relevante strafrechtsbepalingen die u verweten kunnen worden. Afhankelijk van welke feiten jou worden verweten, kan iets worden gezegd over de maximale straf. Met de juiste verdediging zal de maximale straf nooit worden opgelegd. Neem contact met ons op zodat wij samen naar de best mogelijke oplossing kunnen zoeken: 035-3038110.

Belastingfraude - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie